Venstre vil ha Preikestolen nasjonalpark

mcxurxo

Venstre er opptatt av å ta vare på naturen. Etablering av Preikestolen nasjonalpark er den viktigste naturvernsaken i vårt fylke. Dette området trenger å bli vernet. Preikestolområdet har fortsatt betydelige arealer som er uberørt eller lite berørt av inngrep. I sum er verneverdiene i området store – både av regional og nasjonal karakter.

Rogaland har i dag ingen nasjonalparker. Miljødirektoratet har tidligere i år gitt en faglig anbefaling om å opprette Preikestolen nasjonalpark. Venstre tror en nasjonalpark vil gi spennende muligheter dersom en åpner for et forvaltningsregime hvor verneformålet ivaretar både reiseliv og bevaring av naturverdiene. Preikestolen trekker turister fra nær og fjern og vi er ikke i nærheten av å utnytte potensialet til dette området. Rundt nasjonalparken kan det bygges opp næring som medfører at turistene tilbringer mer tid i regionen vår.

Nasjonalparker er juvelene i et lands naturherligheter. Venstre har i flere år vært tydelige på at vi vil ha Preikestolen nasjonalpark. Vi har tidligere løftet saken opp i Stortinget i 2011 og 2016, og tatt opp saken i fylkestinget i 2011. Det arbeidet vil vi fortsette med. Turistforeningen støtter også etableringen av Preikestolen nasjonalpark.

Hvis du ønsker fortgang i etableringen av Preikestolen nasjonalpark så bør valget være enkelt:
Stem Venstre!