INNOVASJONSLINJE KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE

Gratulerer Kragerø videregående skole med resultatene siste skoleår med bl. a. økt søkning til byggfagene.

Den nye innovasjonlinjen med studiespesialisering fra siste skoleår (vg1) var spennende satsning som skulle gi flere ben å stå på og medvirke til at vi har en mer robust skole. Samtidig ville linjen bygge opp om grundersatsingen i ungdomsskolen og i kommunen som sådan. Linjens kvalitet viste seg ved de mange prisene ungdomsbedriftene fra linjen fikk siste skoleår.

12 elever går nå videre på VG 2 for å lære om hvordan få til vekst, hvorledes virkemiddelapparatet fungerer og hva internasjonaliseringen betyr for næringsutvikling.

Dessverre var det ingen som søkte om å begynne på VG 1 for det skoleåret vi nå begynner og dermed sikre linjens videre eksistens. Bortfall av linjen vil være et tap for Kragerø kommune.

Hva er årsaken ?

Jeg har ikke diet fulle svaret, men noe må ha gått galt. Vi bør lete etter årsaken. Kragerø videregående skole og kommunen/ungdomsskolen må med åpent sinn sette seg sammen slik at bedre og mer samordnet markedsføring og motivering av elever til å ta linjen gir resultater for neste skole år. Det er viktig for Kragerø!

Det er for slapt å si at « vi snakker godt sammen» slik svaret var i kommunestyret da jeg tok opp saken.

Kragerø Venstre forutsetter at ordfører og hovedutvalg sammen med skolene tar initiativ for å gjennomføre en åpen evaluering for å sikre søkning for neste skoleår.

For Kragerø Venstre

Johan Tønnes Løchstøer

1.kandidat