Reiselivet er gull for Møre og Romsdal!

Britt Giske Andersen og Pål Farstad
Foto: Sponland

Reiselivet er i støtet som aldri før. Det meldes om stadig flere som reiser og som finner vårt fylke attraktivt. Møre og Romsdal er faktisk det fylket i Norge med flest naturbaserte nasjonale turistfyrtårn. Geiranger, Trollstigen, Atlanterhavsveien, er noen av de. Og i kjølvannet av disse har det dukket opp spennende attraksjon – og overnattingsbedrifter som alle bidrar til arbeidsplasser hele eller deler av året.

Systematisk arbeid gjennom mange år fra frareiselivsbedrifter, destinasjonsselskapene i fylket, kommuner, fylkeskommunen og andre har også gitt resultater.

Samlet sett så blir det gjort en veldig god jobb.​

Hele fylket hele året.

Men vi er ikke fornøyd. Vi vil ha flere, men i den videre vekst må vi ta større hensyn til natur, klima og miljø. Urørt natur er noe av det viktigste vi har å by på. Da må vi sikre at fotavtrykket er minimalt. Framtidas turist må være grønn og framtidas reiselivsnæring må utvikles for å kunne ivareta det.

Det går en diskusjon om metningspunkt for antall tilreisende til bestemte sted. Denne diskusjonen må for all del ikke overskygge ønsket om at det kommer flere reisende til området vårt. Spesielt høst, vinter og vår. Vi har absolutt plass til flere. Både fordi de fleste av oss ønsker liv og røre og fordi vi ønsker at flere kan ha sitt levebrød i reiselivet. Vi snakker om viktige arbeidsplasser. I tillegg må vi ikke glemme at tilreisende bidrar til attraktive tilbud som også vi fastboende har glede av. Det gjelder kommunikasjonstilbud, kulturtilbud, spisesteder, butikker og ulike andre tjenestetilbud.

Kulturturisten bruker mer penger enn de fleste andre turister, samtidig som kulturturisten bidrar til et mer dempet fotavtrykk når vedkommende først har kommet hit. Møre og Romsdal har mye god kultur å by på. Vi må få enda flere til å reise hit for kulturopplevelser.

Tidligere i år gikk det en debatt om turistskatt eller avgift for å kjøre Trollstigen. Denne skatten skulle innføres for å dekke arbeid med rassikring i området. Dette forslaget ble heldigvis stoppet, fordi det er storsamfunnet som skal sørge for at vi har sikre veier. Vi ønsker å legge til rette for at kommuner eller bestemte områder kan innføre lokal turistavgift der pengene som kommer inn blir brukt til fellesformål som gjør det triveligere å være turist – og fastboende. F.eks. sikre gode toalettilbud for å bidra til at folk ikke gjør fra seg på de mest uegnede steder.

Venstre vil også forsterke arbeidet med å stille strenge utslippskrav til cruiseskip, busser og andre framkomstmiddel til våre turistikoner. Vi tar klima- og miljøutfordringene på alvor. Derfor er det viktig å få tilreisende til å bli her lengre når de først har kommet. Ikke bare om sommeren, men hele året.

I forhold til natur og miljø vil vi også framheve viktigheten av at reiselivsnæringen gis en mer sentral posisjon som høringspart i store utbyggingssaker som f.eks. vindkraft. Også reiselivet trenger forutsigbarhet i sin satsing. Da må vi sikre at disse blir ivaretatt.

Noe av det viktigste for å trekke tilreisende er gode kommunikasjoner. Mange vil reise til nordvest nærmest uansett, pga vår attraktivitet, men vi må ikke undervurdere viktigheten av bedre kommunikasjoner for å hente ut en større del av potensialet vårt. Vi ønsker spesielt å legge til rette for bedre kollektivtilbud. Samferdselprosjektet«Travel like the local» som fylkeskommunen har stått i bresjen for, sammen med destinasjonsselskapene, der turister får oppleve flere og flere attraksjoner med å nytte kollektivtrafikk, har vist seg å være en suksess.

Dette vil vi videreutvikle til Timeekspressen. Vi vil utrede to nye traseer i tillegg til dagens trasémellom Volda og Kristiansund vil vi ha en fra Volda og via ytre Sunnmøre til Ålesund og tilsvarende fra Molde via Atlanterhavsveien til Kristiansund. Med en forutsigbar infrastruktur vil det der kunne knytte fylket enda mer sammen og gi grobunn for enda flere turister – og reiselivsbedrifter.

Venstre vil at:

  1. kommuner skal kunne innføre lokal turistavgift for finansiering av fellesgoder
  2. kollektivtilbudet bedres til attraktive turistattraksjoner
  3. mat, kultur og natur blir tillagt større vekt i reiselivspolitikken
  4. reiselivet blir høringspart i store utbyggingssaker.

Pål Farstad, fylkesordførerkandidat (V)
Britt Giske Andersen, 2. kandidat til fylkestinget (V)