Stortingsprogram næringsliv, landbruk, fiskeri og reiseliv

Ragnhild Helseth, «Foto: Trine Strømme»

Stortingsvalgprogramkomiteen for valg 2021 hadde sitt oppstartsmøte på Litteraturhuset i Oslo 7.august. Ragnhild Helseth er tildelt ansvar for kapitlet om næringsliv, landbruk, fiskeri og reiseliv i programmet.

Ragnhild Helseth skal lede gruppa som skal utarbeidet kapitlet om næringsliv, landbruk, fiskeri og reiseliv i stortingsvalgprogrammet for 2021. Komiteen hadde sitt konstituerende møte onsdag 7.august på Litteraturhuset i Oslo. Helseth ble valgt inn i komiteen på Venstres landsstyremøte i juni. Onsdag fikk hun ansvaret for næringsliv.

Helseth har lang politisk erfaring både som fylkesleder i Møre og Romsdal Venstre, er sittende varaordfører i Kristiansund og har bak seg tre perioder som gruppeleder i bystyret.

Hun har også vært lokallagsleder i Kristiansund Venstre og valgkampsjef i Møre og Romsdal ved Stortingsvalget 2013.

Arbeidet i stortingsvalgprogramkomiteen innebærer å fremme politikk som har fremtiden tydelig i bevisstheten, både hva gjelder klima, ressurser vi må satse på og samtidig sikre at overforbruk reduseres ned til null. Sirkulærøkonomi , Norges fortrinn som havnasjon og vårt globale ansvar er stikkord. Landbruk og fiskeri må i den sammenheng særlig få oppmerksomhet med bærekraftig produksjon, innhøsting og distribusjon. Reiseliv vil også være del innholdet i kapittel næringsliv.

-Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på arbeidet som vil intensiveres straks høstens valgkamp er i mål. Verdiskaperfylket Møre og Romsdal er et ypperlig utgangspunkt for arbeidet med næringsliv, landbruk, fiskeri og reiseliv. Samtidig skal forhold for hele landet bli gitt oppmerksomhet, slik at Venstre sin politikk nettopp møter behovene både i distrikt og by, i nord og i sør.

-Det er en politisk sterk sammensetning av komiteen, og allerede fra oppstartsmøtet ble det gode og interessante drøftinger, noe som gir store forventninger til arbeidet videre.

Stortingsvalgprogramkomiteen ledes av Guri Melby.

De andre medlemmene er Erling Moe, Atle Hamar, Kristine Nore, Knut Aastad Bråten, Erlend Horn, Ida Gudding Johnsen, Tina Shagufta Korsmo, Carl- Erik Grimstad, Sondre Hansmark, Amanda Rygg, Astrid Knudsen, Mia Bruvik og Børre Børresen.