Kultur

Midt i kulturen

Sirdal Venstre skal få ting til å skje i Sirdal. Kultur og bolyst hører sammen. Gjennom attraktive kulturtilbud innenfor idrett, musikk, kunst og kul-
turminneformidling bør vi kunne løfte Sirdal enda høyere. Vi må i større grad støtte og oppfordre til initiativ som kultur-arrangementer og andre happeninger, gjerne i samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

Sirdal har blitt litt for stille – her må vi lage liv. Folk og kreativiteten må utfordres.

Venstre vil:

  • Stimulere til flere kulturarrangementer, gjennom både kommunale og private initiativ.
  • Sørge for et rikt tilbud med kvalitet i stillinger på Sirdal musikk og kulturskole.
  • Jobbe for få til vinn-vinn effekter av SVG og lokalt idrettsmiljø.
  • Styrke Kvæven som kultursenter gjennom å skape møteplasser mellom kulturliv, næringsliv og verneområder.
  • Støtte opp om tiltak som tar vare på historien og identiteten vår, kulturminnene, Indre Hauan.
  • Sloss mot jantelov.