Politikk for fjellkommunen Sirdal

Fjellparti frå Rabnen i Sirdalsheiene., Foto: Torger Åge Sinnes

Sirdal Venstre skal sloss for å ta vare på mulighetene inn i fremtiden. Da må vi ta vare på naturen, og verdsette den høyere enn vi gjør i dag. Naturen er den viktigste merkevaren for Sirdal.

Attraktiv natur gir bolyst og muligheter for opplevelse og gode liv. Venstre vil også jobbe aktivt for å skape nye arbeidesplasser knyttet til naturen gjennom natur- og kulturbasert reiseliv og mat fra Sirdal.

Sirdal kan være stolt over Sira-Kvina og den betydningen Sirdal og Sira-Kvina-anleggene betyr for en fornybar fremtid. Vannkraft er kanskje verdens mest miljøvennlige energi.

Sirdal Venstre vil jobbe for å styrke Sira-Kvina som selskap i Sirdal. Sira-Kvina kraftselskap skal være eierens sitt førstevalg til å drifte og styre Sira-Kvina-anleggene. Det ligge betydelig fremtdige muligheter for spennende arbeidsplasser i å videreutvikle selskapet inn i fornybarfremtiden.

Sirdal har muligheten til å gi det beste tilbud til skole, barnehage, eldre og andre offentlige tjenester. Barn som vokser opp i Sirdal skal forvente en barnehage og skole med høy kvalitet – både faglig og sosialt. Alle barn er ulike og har ulike forutsetninger. Likevel er alle flinke til noe, og den offentlige skolen skal være en arena der alle får utvikleg og utnyttet sitt potensial, samtidig som de stilles krav til. Venstre vil styrke kvaliteten i skolen i Sirdalsskolen og Sirdal Videregående skole sitt særpreg.

Sirdal er en sterk kommune. Geografi, identitet og økonomi gir et viktig grunnlag i forhold til å kunne være selvstendig.

Gjennom samarbeid på viktige fagområder og dyktige fagansatte lokalt, har Sirdal Venstre tro på at en kan møte framtiden som Sirdal kommune – en kommune i vekst.

Politiske temaer