Til innhold
Foto: Per Øyvind Grimsby

Sirdals eneste sentrums– og miljøparti.

Sirdal Venstre

er sentrumspartiet i Sirdal. Vi skal bygge ned den politiske striden som har preget politikken i alt for stor grad. Vi må skape noe sammen for å løfte Sirdal som destinasjon, bosted og arbeidsplass.

Vi er

et sosialt og liberalt parti. Vår politikk kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. Vi har en sterk tro på menneskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse.

Vår visjon

er et samfunn der folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv.

Venstre tar utganspunkt i enkeltmennesket, uansett sosial status, funksjonsnivå, nasjonalitet, bosted, hudfarge eller legning.

Dette skal også prege vårt arbeid i Sirdal.

Sirdal Venstre skal:

 • Natur

  Fremme naturen som Sirdals viktigste ressurs.

 • Næringsliv

  Få fram gründeren i Sirdølen, gjennom aktiv næringslivspolitikk.

 • Landbruk

  Utvikle landbruket som næring.

 • Oppvekst og alderdom

  Gi kvalitet og valgfrihet i tjenester for barn, ungdom og eldre.

 • Kultur

  Få fram mangfold og kvalitet i idretts- og kulturtilbud.