Nittedal Venstres program for 2019

Venstres grunnidé bygger på personlig frihet og sosialt ansvar. Venstres visjon er et
liberalt og inkluderende samfunn hvor hver enkelt har frihet og mulighet til å skape seg et godt liv, og der vi sammen tar ansvar for fellesskapet og miljøet.

Vi vil tilrettelegge for at folk kan leve det gode liv i Nittedal. Bygda vår har mange gode kvaliteter gjennom sin sentrale plassering ved hovedstaden og nærheten til marka. Nittedal skal styres på en måte som er nyskapende og bærekraftig, og hensynet til vern av dyrket mark skal vektlegges. Nittedal skal være den grønne kulturbygda. Det skal være et godt sted å bo, et trygt sted å vokse opp, et attraktivt sted å jobbe, et sted for opplevelser og et sted der du får helsetjenester og omsorg.

PDF-fil med programmet for 2019-2023: nittedal-venstre-valgprogram-digital