Et innbyggerstyrt Grav og Jar

Grav og Jar er gamle tradisjonsrike villaområder med høy bo kvalitet, verdifulle grøntarealer og nærhet til både marka og nabokommunen Oslo. Presset på arealene i dette område er stort. Skal vi opprettholde kvalitetene er det behov for et vern. Det er også behov for gode gang og sykkelveier kombinert med et styrket kollektivtilbud.

Venstre vil at innbyggerne og ikke utbyggerne skal styre Grav og Jar slik at bokvalitetene oppretholdes og grønne områder som Bjerkelunden, Jarmyra og ikke minst Lyaskerelva tas vare på.

Venstre vil:

  • utvikle verneplaner for villaområdene i samråd med innbyggerne
  • lage en forvaltingsplan for Lysakerelva, og gi den et klarere og tydeligere vern
  • trygge skoleveier, førstevalget for barn skal alltid være gange eller sykkel
  • etablere trygge og raske sykkeltraseer til E18 og mot Bekkestua og Sandvika
  • bidra til å opprettholde et godt handelstilbud i nærområdet
  • at innbyggerne skal styre utviklingen på Grav og Jar, ikke utbyggerne
  • legge hele Bærum inn i Ruters takstsone 1

10 grunner til å stemme Venstre