Et innbyggerstyrt Rykkinn

Utviklingen på Rykkinn skal styres av innbyggerne – ikke utbyggerne. Vi må ta vare på grøntområdene, og sikre gode møteplasser for barn og unge.

Det må være enkelt å komme seg til resten av Bærum og til Oslo på en miljøvennlig måte. Marka må vernes og legges til rette for aktivt bruk.

Venstre vil:

 • at kolsåsbanen forlenges til Rykkinn og Bærums Verk
 • sikre en åpen grønn korridor langs Eineåsen, og arbeide mot alle nye inngrep i områdene
 • sikre at turveier og skiløyper ut fra Rykkinnområdet holdes vedlike og kan benyttes av alle som ferdes i området
 • arbeide for sykkelvei mellom Rykkinnområdet og Kolsås
 • ha en tverrforbindelse med buss Skui – Rykkinn – Kolsås
 • støtte tiltak for integrering i et flerkulturelt lokalsamfunn
 • ta vare på Rykkinn som et sted å bo for alle generasjoner
 • få tilbake bo og behandlingssenter til Rykkinn
 • opprettholde og øke støtten til biblioteket, frivilligsentralen og andre frivillige foreninger som styrker fellesskapet og sosial tilhørighet
 • oppretteholde Berger svømmehall, selv etter utbygging på Rud, og utvide åpningstidene
 • legge hele Bærum inn i Ruters takstsone 1

10 grunner til å stemme Venstre