Et innbyggerstyrt Sandvika og Slependen

Utviklingen rundt Sandvika og Slependen skal styres av innbyggerne – ikke utbyggerne. Vi må ta vare på grøntområdene, og sikre gode møteplasser for barn og unge.

E18 i tunell under Sandvika er en forutsetning for god byutvikling og nærmiljøutvikling i Sandvika. Prosjektet må sikre god fremkommelighet for kollektivtrafikk og gode gang- og sykkelveier.

Venstre vil:

  • legge hele Bærum inn i Ruters takstsone 1
  • utvikle grøntområdet langs elven til attraktive natur- og friluftsområder for Sandvika
  • bevare gjenværende kulturlandskap og grønne lunger i Jong og Bjørnegård-området, og i utbyggingen av Sandvika-Fransefoss
  • begrense utbygging ved Slependen stasjon, og ta hensyn til kapasitet på barnehage og skole, og trafikksikkerhet i området

10 grunner til å stemme Venstre