Lykke til med skolestart

Foto: Venstre

I dag står mange barn og ungdommer klare til første skoledag. For ungdomsskoleelevene står to uferdige skolebygg fra 50-tallet klare til å (kanskje?) ta imot dem. Heldigvis har lærerne lagt ned en iherdig innsats for å redusere ulempene. Jeg sender en ekstra stor takk til dere og den jobben dere gjør.

Som kjent er Venstre mot å samle alle de bynære ungdomsskolene i sentrum og å legge ned barneskolen på Alteren. Selv om vi er uenige med Ap, SV og Høyre i denne saken ønsket vi aldri at skolestrukturendringen skulle gå ut over elevene. Dessverre ser vi at det er nettopp dette som skjer. Ungdomsskoleelevene får ikke tilgang til spesialrommene sine til skolestart, og må ha undervisning i naturfag, mat og helse, musikk, kunst- og håndtverk på en måte som ikke er tilfredsstillende. Vi håper selvfølgelig at dette ikke går ut over elevenes læring slik rektor ved Rana ungdomsskole sier. Igjen vil jeg takke dere lærere for den ekstraordinære innsatsen dere legger inn for å ta vare på elevene, selv om forholdene absolutt ikke er lagt til rette for dere.

Dessverre er det ikke bare for ungdomsskoleelevene i sentrum at skolestart ikke blir optimal. I dag har flere små barn som tidligere gikk på Alteren barneskole stått opp før de fleste andre i Rana. Bussene kjører dem til skolen allerede klokken 7 om morgenen og de kan se frem til 3 timer med buss hver eneste skoledag. Kommunen fikk beskjed om bussrutene fra fylkeskommunen allerede i mai, men gjorde ingen ting. Dette er på ingen måte godt nok! Venstre, de andre partiene i skoleopposisjonen og foreldrene prøvde å belyse dette problemet for Arbeiderpartiet, SV og Høyre for lenge siden men ble møtt med døve ører. Da hjelper det lite at ordføreren først rett før skolestart sier han skal ta tak i saken. Også her gjør rektor og lærere så godt de kan for å ta vare på elevene. Takk til dere.

Årets skolestart må sies å være langt mer utfordrende enn tidligere år. Jeg vil likevel ønske dere lykke til med starten på skoleåret, og jeg håper virkelig dere får en bra dag og en god start på skoleåret. Og jeg håper dere foreldre benytter årets valg til å si klart og tydelig ifra om at dette ikke er greit!

 

Lykke til. Godt valg. Stem Venstre.

Mats Hansen, ordførerkandidat for Rana Venstre