Etablering av våpenregister i Mosjøen, psykisk helse og kollektivtilbud

Foto: Ida G. Johnsen

Nordland Venstre vil jobbe sammen med Vefsn Venstre og andre lokallag på Helgeland for å få regjeringen til å etablere nytt nasjonalt våpenregister i Mosjøen. Da stortingsrepresentant André N. Skjelstad besøkte Mosjøen i fjor ble han orientert om prosjektet, og han hadde tro på en slik etablering i Mosjøen.

Nordland Venstre vil også prioritere elevers psykiske helse i videregående skole. En styrking av psykisk helse er en gjennomgående satsing for Venstre på stortinget, Nordland Venstre på fylkestinget og lokallagene til Venstre rundt om i Nordland.

Nordland Venstre vil ha billigere og bedre kollektivtilbudet i Nordland. Nordland har store avstander og vårt kollektivtilbud består av hurtigbåter, ferger og fly, i tillegg til buss og tog. For at det skal bli lettere å bo i Nordland må prisene ned og frekvensen opp. Dette vil vi jobbe for både når det gjelder tilbudene som fylkeskommunen selv administrere, som buss og båt, og tilbudene som staten bestemmer, som fly og tog. Les hva vi skriver om samferdsel i vårt fylkestingsprogram.