Møt vår gode 4.kandidat

Hils på vår 4.kandidat Anita Vestøl

Anita er 44 år, aleneboende og mor til to. Hun jobber til daglig som formidlingsansvarlig ved Farsund bibliotek.

«Jeg har vært samfunnsengasjert så lenge jeg kan huske. Å være politisk engasjert er å bidra inn i felleskapet. Det ser jeg på som min borgerplikt. Venstres liberale prinsipper er min rettesnor. Et liberalt samfunn er godt å vokse opp i, gir god folkehelse og flere nye jobber. Og vi skal ta vare på naturen?

Jeg vil jobbe for:
At kommunen skal være en foregangskommune i miljøpolitikk ?
At kommunen får på plass en dyrevelferdsplan?
At kommunen utarbeider en kommunal LBHTI plan?

Anita Vestøl (Foto: Magne Storøy)