Ny giv med Orkland – også i distriktene!

Orkland Venstres 4 toppkandidater 2019: 1 Lavrans Skuterud (t.v.), 2 Mildrid Nesheim (foran), 3 Christian Bonvik (t.h.) og 4 Hanne Kvernmo Rye

I dagens Avisa Sør-Trøndelag svarer vi på gode spørsmål fra en velger i Orkland-periferien:

Steinar Johnsen fra Fenesgrenda/Imsterfjorden har i innlegg i ST 22. juni og 13. aug. gode spørsmål og utfordringer til oss som stiller til valg i Orkland. Venstre er et tradisjonsrikt parti som har stått relativt sterkt i Orkdal, og har vært del av det politiske flertallet de fire siste periodene. Vi er stolte av det vi har fått til i disse årene, bl.a. gjennom tiltak og støtte til utvikling og aktiviteter i hele Orkdal. Nå blir vi en større kommune, og med medlem i fellesnemnda for Orkland har vi i løpet av de siste årene fått innføring i aktiviteter i alle dagens kommuner. Vi er distriktsoptimister og gleder oss til å være med å forme Orkland til en grønn, raus, aktiv og attraktiv bo- og arbeidskommune!

Venstre er opptatt av å prioritere kommunens hovedoppgaver og god kommuneøkonomi. En god skole for alle, med bedre tilbud om praktisk opplæring, godt forebyggende helsearbeid og eldre- og omsorgspolitikk bedre tilpasset framtida er viktige satsinger. Vi lover ikke “gull og grønne skoger” til alle, og prioriterer hjelp til de som trenger det framfor flere goder til alle de som har det mer enn bra nok fra før. Og vi vil ha sterkere naturvern: Nei til vindkraft i urørt natur, og bedre styring av hytteutbygging m.m.

God bredbåndsdekning i hele kommunen blir viktigere og viktigere, både for privatpersoner, næringsutøvere og beredskap – dette må vi prioritere for å ha næringsutvikling, sterkt landbruk, aktivitet og bolyst i hele Orkland. Likeså støtte til frivillige lag/organisasjoner og lokale kulturaktiviteter. Vi er svært bevisst at det blir en utfordring for det nye kommunestyret å få god representasjon fra hele Orkland. Det blir derfor viktig å engasjere flere i beslutningsprosessene i nykommunen, og intensjonsavtalen for Orkland nevner både nærmiljøutvalg og desentraliserte rådsorgan som gode tiltak – vi håper på god deltakelse slik at debatt og høringsprosesser ikke blir fullstendig dominert av de mest høyrøstede og skriveføre. Vi vet hvordan det er å være liten!

Alle de som ikke tidligere har hatt mulighet til å stemme Venstre i lokalvalg bør se våre hovedsaker og kandidatpresentasjoner på www.venstre.no/orkland – det krever ikke bredbånd. Godt valg!

Lavrans Skuterud, Mildrid Nesheim, Christian Bonvik og Hanne Kvernmo Rye, listetoppene for Orkland Venstre