Svar til Trond Henriksen

Trond Henriksen har bedt politikere som stiller til valg for å reflektere over syv store spørsmål. Her er våre refleksjoner:

Om fattigdom og Ungdomssamfundet

Over 1000 barn lever i barnefattigdom i Halden. Fattigdom er et stort og komplekst samfunnsproblem. Dette har Halden Venstre anerkjent som en av de største utfordringene vi står overfor de neste årene i vårt program. Dette henger sammen med relativ lav sysselsetting (67%) og dette gjør seg utslag i dårlige plasseringen i seneste Kommunebarometeret.

Det er dessverre ikke sånn at kommunen kan garantere alle familien stabile jobber, men vi skal gjøre så godt vi kan for at alle barn skal få en gode oppvekstforhold i Halden. Vi ønsker å legge opp til at de som sliter med å komme seg ut i arbeidslivet får arbeidserfaring gjennom ulike tiltak når de er klare for det, for at flere skal komme ut i ordinært arbeid. Arbeid er den viktigste hjelpemiddelet mot fattigdom.

Men det er også på tide å gi mer ressurser til skolen og barnehagene. Mye kan gjøres om læreren har tid til å se hvert eneste barn, eller om barnehagelærerne har tid til å ta en ekstra prat. Venstre ønsker å gjøre hverdagen til barna litt bedre ved å ha leksefri skole, slik at ikke forskjeller går i arv, og at læring kan skje på skolen. Venstre nasjonalt vil sikre flere barn gratis SFO slik at alle barna får være med å leke, ikke bare de som har råd til å betale for det. Det har også blitt åpnet for å gi barna lunsj på skolen. Dessverre drar for mange på skolen, uten noe i matboksen. Vi vil også sikre at mobbing blir godt nok fulgt opp for alle parter involvert.

Alle barn skal ha mulighetene til å lykkes; til å kunne være med på idrett, kultur og med i gjengen.

Når de blir eldre, vil vi også satse på at de skal ha steder å være, og derfor støtter vi også å fortsette støtten til initiativene for ungdom Halden. Derfor har vi støttet dem i år, og derfor vil vi fortsette å kjempe kampen deres for å finne midler til de unges møteplasser.

Om barnevern

Retten til et verdig liv starter i barndommen. Grunnlaget legges her. Derfor er det viktig når barnevernet varsles, at det er nok ressurser til å behandle hver sak og følge opp familiene godt nok. Vi har ingen å miste. Når noen foreldre ikke makter, må velferdsstaten hjelpe til. Innsatsen må inn så tidlig som mulig, både til å hjelpe familier som sliter før det blir for ille. Barnevernet må ha nok ressurser og både juridisk kompetanse og kunnskap til å følge opp familiene som enten tar kontakt eller det kommer bekymringsmeldinger om. Men det beste er å jobbe preventivt. Derfor vil Venstre styrke lavterskeltilbudet som helsesøstre og innen psykologisk helsevern.

En ny barnevernslov har akkurat vært på høring og når den blir vedtatt skal den skjerpe kravene til det kommunale barnevernet.

Om skole og frafall

Halden vgs gjør det bedre enn mange på frafall. Likevel er Østfold en av de fylkene med lavest utdanningsnivå. Å gå på universitet og høgskole passer ikke nødvendigvis for alle, men Venstre mener at livslang læring, uansett om man er snekker, ingeniør, sykepleier eller barnevernsarbeider, fordi deler av samfunnet blir mer og mer automatisert og da er det til slutt flest jobber der man trenger en eller annen form for realkompetanse. Dette må også inkludere yrkesutdanning.

Vi tror at elever har godt av å kunne velge mer av det de liker. Halden kan ikke miste flere studier på videregående skole. Vi må beskytte de tilbudene vi har. Ikke alle passer like godt inn i A4-modellen av skole, yrkesliv og utdanning. Derfor bør elevene ha mer valgfrihet og fleksibilitet i skolen, og lærere som ser eleven som individ som kan gjøre en forskjell.

Halden Venstre ønsker også flere helsesøstre, slik at man alltid har noen å kunne snakke med – ikke bare onsdager mellom 11 og 13. Gode rådgivere, både på ungdomsskolen, og videregående er også viktig, for å kunne gi et bedre bilde av hva eleven burde vurdere å søke seg videre til.

Om sosialsatsene

Halden Venstre har ikke programfestet politikk på sosialsatsene. I 2016 og 2018 var Venstre med på å få gjennomslag for å øke satsene til sosialstønad. Men satsene er for lave sammenlignet med Østfold og bør økes til samme nivå.

Den viktigste jobben vi kan gjøre er å stimulere til at alle som kan har en meningsfylt jobb å gå til. Vi vil også styrke støtten til foreningsliv og Frivilligsentralen.

Om rusmidler

Hjelpe, ikke straffe, er mantraet til Venstre. Vi ønsker at bruk av narkotika skal avkriminaliseres og at politiet skal prioritere å etterforske de som importerer, distribuerer og selger narkotika. Fra politiets ulike twitterkontoer meldes det stadig om historier som «ung mann sov ute, blå på leppene, vi beslagla rus. Sak opprettet». Rusmisbruk burde bli sett på som en sykdom, ikke en overtredelse i straffeloven. Rusmisbrukere er folk som behøver hjelp, ikke glattcelle.

I flere byer har Venstre kjempe frem behandling, blant annet i Bergen. Som følge har byråd fra Venstre, Erlend Horn, i 2019, mottatt den ruspolitiske prisen for sitt arbeid. Det som skjer i Bergen er eksempel til etterfølgelse.

Om ventetid på kommunale boliger

Vi ønsker at flest mulig som vil, får eie sin egen bolig, og får evt. hjelp til det gjennom støtteordninger. For de som ikke ønsker å eie, men leie, så ønsker vi i utgangspunktet at de leier hos private aktører som er flinkere til eiendomsdrift av boliger enn kommunen. NAV sin depositumgaranti har vært omstridt, så det beste hadde vært om depositumet ble håndtert av bank, utleier og leietaker der NAV hjelper leietaker direkte.

De som faller utenfor dette må også få hjelp til en tilpasset bolig. Uten konkrete tall for Halden kommune er det vanskelig å komme med konkrete tiltak, men utgangspunktet er at det skal være minimal ventetid på boliger for de som trenger dette. Det skal være nok kommunale boliger til de som trenger det.

———

Anne Helene Bakke

Andrekandidat for Halden Venstre 2019


Lenke til innlegget: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157762095071159&set=a.10151060330156159&type=3&theater