Valliste Bjørnafjorden Venstre 2019

1 Gustav Folkestad 1963 Dagleg leiar
2 Astrid Dale 1953 Dagleg leiar
3 Henrik Johannessen 1976 Skuleleiar

4 Aldona Petkeviciene 1984 Sjølvst. næringsdr.
5 Olav Lønheim Tveitnes 1978 Driftssjef
6 Toril Hjartåker Hauge 1970 Lektor
7 Tore Rykkel 1957 Salgssjef
8 Mika Stensletten 1993 Lager/butikkarb.
9 Lajla Tveitnes 1963 Lektor
10 Margrethe Håvarstein 1951 Pensjonist
11 Egil Haugland 1947 Pensjonist
12 Inger Marie Fimreite 1960 Servitør
13 Terje Hatvik 1964 Redaktør
14 Fredrik Alden Thorsen 1980 Kulturarbeidar
15 Nina Laupsa 1981 Sivilingeniør
16 Arne Kristian Kolstad 1974 Arealplanlegger
17 Elisabeth Haugland 1944 Pensjonist
18 Sturle Gaassand 1971 Boreingeniør
19 Bjørg Fosså Eikeland 1961 Driftsleiar
20 Helge Kjellevold 1949 Pensj. oppvekstsjef
21 Kjersti Herdlevær 1959 Rekneskapsførar
22 Ragnhild Holmefjord 1953 Pensj. sjukepleiar
23 Kari Bente Stein Helland 1960 Miljøarbeidar
24 Anne Elisabet Røttingen 1957 Husmor
25 Anna Margreta Lunde 1950 Bibliotekar
26 Ragnar Nikolai Rindedal 1943 Lærar
27 Kristi Fantoft Tuastad 1939 Pensjonist
28 Nils Henrik Tuastad 1940 Pensjonist
29 Tore Lyssand 1940 Pensjonist
30 Sveinung Stensletten 1960 Avd leiar IKT
31 Harald Hjartåker 1941 Pensjonist