Krabbefelt på Ørskogfjellet

Fv. Arild Terje Antonsen, Siv Jensen, Håvard Urkedal og Jon Georg Dale, Venstre

Neste haust startar arbeidet med krabbefelt på Ørskogfjellet etter det vart sett av 25 millionar kroner i statsbudsjettet.

Dette er pengane vegvesenet treng for å kome i gang. Resten blir løyvd i løpet av tre år. Krabbefeltet har ein utrekna kostnad på 140 millionar kroner.

-Dette er viktig for trafikksikkerheit og for næringslivet, og gir tryggare veg for alle. Ørskogfjellet er transportåra for privatbilar og eksport av varer og gods, seier Ålesund Venstres 2. kandidat Arild Terje Antonsen.

Antonsen og 3. kandidat Håvard Urkedal representerte Venstre i møte med statsrådane Siv Jensen og Jon Georg Dale under annonseringa.