Kollektivtilbudet i Rana må bli bedre

Mats Hansen og Arne Ivar Mikalsen, Foto: Simen I. Vangen

Rana og Nordland Venstre vil samarbeide om å gjøre kollektivtilbudet i Rana billigere og bedre. I dag er det for dyrt å ta buss, det er for få avganger og korrespondansen mellom bussene er for dårlig. Skal vi nå klimamålene må flere velge bussen fremfor bilen. Dette gjelder ikke bare i storbyene, men over hele landet. Da må vi samtidig gjøre bussen til et reelt alternativ.

Etter omleggingen av bussrutene har det blitt vanskeligere å reise fra for eksempel Båsmoen/Ytteren til Selfors. Det samme gjelder fra Åga/Hauknes til nordsia. Så kan vi jo samtidig nevne at busstilbudet på Hammeren, Skonseng og Dalselv er tilnærmet ikke-eksisterende. Legg til at en bussbillett koster hele 57 kroner hvis den kjøpes på bussen, og man har et tilbud som ikke inviterer til flere passasjerer.

Venstre ønsker å legge til rette for at flere benytter seg av kollektivtilbudet. Da må det være attraktivt å ta buss fremfor å bruke bilen. Venstre vil derfor redusere billettprisen og forbedre tilbudet. Siden det er Nordland fylkeskommune som betaler for kollektivtransporten i Nordland, er fylkestingsvalget viktig hvis du vil ha et bedre kollektivtilbud. Nordland Venstre ønsker å prioritere mer penger til kollektivtransporten i Rana og Nordland. Både for å redusere klimautslippene, og for å bidra til renere luft for innbyggerne.

 

Arne Ivar Mikalsen, 1. kandidat for Nordland Venstre
Mats Hansen, 5. kandidat for Nordland Venstre og ordførerkandidat for Rana Venstre