Leve hele livet

Alle de politiske partiene i Gjerdrum fikk spørsmålet fra Pensjonistforeningen: Hvordan vil ditt parti implementere reformen “Leve hele livet”? Gjerdrum Venstre svarer slik:

Denne reformen er sterk lesning. Ikke fordi den pålegger oss omfattende og detaljert nye tjenester i kommunen uten finansieringsløsninger, men fordi den virkelig setter brukerne i fokus. Og den tar høyde for at brukerne er svært forskjellige, og at de bor i svært ulike kommuner. Venstre har tatt utgangspunkt i noen av hovedmomentene i reformen, og laget en forsmak på hva vi kunne tenke oss å fronte. Men vi må ta forbehold om at dette er basert på tiltak vi allerede har sett for oss, og at vi i utgangen av 2020 vil ha en langt bedre innsikt i hva reformen innebærer.

Bolig for livet

Vi vil stille krav til utbyggerne om at de dedikerer en avtalt brøk til seniorleiligheter. Seniorer i dag har som regel ordnet økonomi. Det avgjørende er at du kan få velge å bo nær tjenestene du trenger i det daglige.

Vi vil sikre rullatoravstand fra de største boligbyggene til tilbud som:

Svømmehallen – fordi dette er en aktivitet du kan drive med helt til det siste hvis du får hjelp til det
Biblioteket – fordi du vil møte andre mennesker og ha lett tilgang til lesestoff
Kulturhuset – fordi du vil høre på en konsert eller se et teaterstykke i ny og ne
Herredshuset – fordi du trenger å snakke med en saksbehandler eller delta på et møte
Bo- og behandlingssenteret – fordi du har familie der eller vil spille bingo eller andre aktiviteter
Dagligvarer – så fremt du kan få med varene hjem selv
Frisør – alltid hyggelig
Apotek – for selv om svømming er sunt, trenger man alltids medisiner i ny og ne

Dine behov

For å vite hva du behøver, må kommunen spørre deg. Og er kommunen forutseende, spør de deg allerede før du trenger kommunale tjenester. Når du først mottar tjenester, skal kommunen gjennomføre jevnlig brukerundersøkelser for å se hvordan tjenestene dekker behovene dine. Og når du ikke lenger har så lett for å få med deg det som skjer med deg og rundt deg, er det viktig at pårørende blir spurt.

Dine pårørende skal ikke måtte bli utslitte fordi det som passet deg og din situasjon for et år siden, ikke lenger er nok, og de må ta ansvaret for det uløste alene. Vi politikerne må følge opp resultatene av undersøkelsen, så vi kan iverksette tiltak hvis behov ikke blir møtt. Og resultatene må drøftes med bruker- og pårørenderepresentanter slik at de tolkes riktig og slik at vi velger de rette tiltakene.

Kommunen må også sikre bedre rekruttering og ivaretakelse av fagpersoner innen helse og omsorg. Vi må kunne benytte virkemidler som rekrutteringstilskudd og høyere lønn. Og det må skapes rom i budsjettene for å være heller en for mye enn en for lite på jobb. Det skal være mulig å gjøre ferdig sine arbeidsoppgaver hver dag, så får det høre til unntakene at man ikke rekker å bistå alle, ikke regelen.