Venstre vil mer!

Nittedal Venstres toppkandidater er klare til innsats.

Som lokalt folkevalgt er jeg mye rundt i bygda. Ofte blir jeg stolt, stolt og glad. Det blir jeg gjerne når jeg ser det gode arbeidet som gjøres i nittedalsskolen og barnehagene, når bygdas dugnadshelter snekrer fotballtribuner eller arrangerer loppemarked. Og jeg blir veldig glad når jeg hører innflyttere og flyktninger som er lykkelige over at det ble nettopp Nittedal – og er fornøyde med velkomsten de fikk.

I et lokalsamfunn i utvikling er det all grunn til å glede seg over mangfoldet, at vi alle er litt forskjellige. Vi er først og fremst mennesker, og det vil alltid være mye mer som binder oss sammen enn som skiller oss. Ikke minst gjelder dette kampen for klimaet. Vi har ikke arvet jorda av våre forfedre, vi låner den av våre barn. Det er derfor vår plikt å gjøre vårt ytterste for å levere den videre. I god stand. Alle de engasjerte barna og ungdom­mene, lokalt, nasjonalt og internasjonalt, som går i tog i kampen mot et hav fullt av plast, i kampen for at biene skal leve videre og for at kloden vår skal bestå, minner oss om nettopp det.

Venstre har fått gjennomført mye av det vi gikk til valg på i 2011 og 2015. Etter valget i 2011 reetablerte vi kjøkken ved bygdas to sykehjem. I kommunestyreperioden som ligger bak oss har vi bygd og satt i drift Kulturverket Flammen og Rotnes kirke, og Berger skog er lagt inn i marka. Vi har utvidet dagavdelingen på Døli, og heldøgns omsorgsplasser er utvidet med 32 plasser, hvorav 12 nye enerom på Døli. Vi bygger ny Nittedal ungdomsskole og felles barneskole for Hakadal med idrettshall og moderne svømmeanlegg på Elvetangen. Venstre vil ha en moderat og styrt befolkningsvekst fram­over. Vi legger stor vekt på at kommunen skal drives på en bærekraftig måte og ha en sunn økonomi. Vi har store investeringer innen skole, barnehage, pleie og omsorg i årene framover. Ved å ha kontroll med befolknings­vekst og boligbygging, kan investeringene reduseres over tid slik at kommunens budsjetter får en god balanse mellom tjenesteproduksjon og finanskostnader.

Et politisk regnskap for det vi har levert, i et fruktbart samarbeid med de andre samarbeidspartiene, kan du lese mer om på Nittedal Venstres hjemme­sider. Der finner du også vårt valgprogram.

Alt er ikke perfekt, men vi er på rett vei og ber om din stemme for å kunne videreføre arbeidet med å utvikle Nittedal som et trygt, godt og attraktivt lokalsamfunn.

Av Inge Solli, Nittedal Venstre