Bedre og billigere kollektivdekning i Nannestad

Nannestad torg kollektivterminal, Karl Henrik Laache

Gode buss- og togforbindelser er helt avgjørende for at vi skal nå målet om at veksten i trafikk tas med kollektiv, sykkel og gange. Nannestad Venstre vil fortsette å jobbe sammen med Viken Venstre for både flere busser, raskere busser og et enklere billettsystem.

Nannestad torg kollektivterminal

Nannestad har fortsatt for dårlige kommunikasjoner, både til Jessheim, som tar nesten 50 minutter og til Eidsvoll. Vi har gode forbindelser til Gardermoen, men dårlige ut av kommunen sydover. Det kjøres fortsatt lange omveier om Gjerdrum, og Ruter holder ikke sin egen strategi om at busser skal gå raskeste vei mellom stoppestedene.

Vi ønsker også gode interne ruter i kommunen, og vil gjerne prøve ut små elektriske skyttelbusser, i første omgang fra Solheimkrysset til Kløvberget. Opp til Kløvberget går det over 100 busser daglig, og de store 50-seters dieselbussene kunne med fordel erstattes med små skyttelbusser som går hele tiden.

Vi vil ikke å gjøre det vanskelig for naboene våre i syd, derfor mener vi det må være riktig å satse på slike busser fra Eikeberg til Ask også, for mating til ekspressbusser som kan gå raskeste vei mellom Lillestrøm eller Oslo og Gardermoen langs FV120 og E6. Det vil gjøre hverdagen lettere for de som arbeider på strekningen fra Olavsgård til Helsfyr i Oslo, enten de bor i Gjerdrum eller Nannestad.

Vi ønsker oss også flere dager med bestillingsruter, der kan du ringe kvelden i forveien, bli hentet hjemme om formiddagen og bragt tilbake om ettermiddagen for vanlig enkeltbillett. Tilbudet er for dårlig kjent, og vi ønsker at Ruter driver mer aktiv reklame for dette tilbudet i bygda.

Vi vil også jobbe sammen med Viken Venstre for et enklere billettsystem, der Nannestad kommer i en sone, sammen med Jessheim og Gardermoen. Gardermoen – Oslo Lufthavn er det største kollektivknutepunktet vårt, og det er rimelig om hele bygda kan komme seg dit uten å krysse sonegrense.

Av Karl Henrik Laache, varaordfører og Venstres ordførerkandidat