#distriktsopprør – Hvem satser på Kristiansund?

Listekandidat Toivo Brennløkken, Kristiansund Venstre, Kristiansund Venstre

Av Toivo Brennløkken, Listekandidat Kristiansund Venstre

Det nærmer seg kommunevalg igjen og mange Kristiansundere skal ta et valg på hvem de vil gi sin stemme til denne gangen. Innbyggerne i Kristiansund fortjener godt politisk lederskap mer enn noen gang og derfor er det viktig at du tenker deg godt om!

Kristiansunderne har i ei årrekke kjempet for å beholde en viktig arbeidsplass og et tjenestetilbud i byen – sykehuset. Mange runder. De har kjempet for å beholde politimesterembete, for å få erstattet statlige arbeidsplasser, har måttet betale bompenger i 20 år for å få fastlandsforbindelse, har ingen egen høyskole, operabyen har inget funksjonelt opera- og kulturhus, regionbyen har inget funksjonelt distriktsmuseum mv. Regionkontor for NAV /hjelpemiddelsentralen, Vegvesen, Skatteetat, Innovasjon Norge m.fl. ligger alle i andre byer. Likevel er jobb nr. 1 for politiske ledere å vise vei, prioritere mellom flere alternativer, kommunisere veivalg og ikke minst skape optimisme, motivasjon og grunnleggende tillit blant oss.

Bunadsgeriljaen har oppstått på Nordmøre som en folkelig bevegelse på opplevd urett og en ektefølt utrygghet. En følelse av mindreverdighet gjennom flere negative vedtak i det regionale helseforetaksstyret. Kanskje litt sånn «Matteuseffekt» – et fenomen som beskriver at de som har mye får mer, mens de som har lite mister det lille de har.

Venstre var imot foretaksmodellen da den ble innført. Styret i helseforetaket har med sin beslutning om nedleggelse av fødeavdelingen i Kristiansund lenge før tiden vist mangel på å forstå de samfunnsmessige konsekvenser av nedleggelsen i et så vidt stort geografisk område og med så mange innbyggere. Lojaliteten blant innbyggerne begynner å skrante og dette må tas på stort alvor. Realisering av fellessykehuset SNR kan settes i fare.

Venstre har en visjon om å skape en bærekraftig og livskraftig kommune basert på våre iboende menneskelige og naturbaserte ressurser. Vår grunnleggende politikk er basert på troen om en samordning av miljømessige, sosiale og økonomiske mål i planlegging og handling. Vi ønsker oss tydelighet i politikken de neste fire årene ved blant annet å gå inn for landstrøm for kailigge for store fartøy, nei til rasering av 500 mål natur på Bolgneset, Frei med irreversible inngrep og gå inn for et fullverdig sykehustilbud i Kristiansund inntil et eventuelt SNR står ferdig. Vi vil ha en satsing innen helseinnovasjon på nye måter å organisere og utføre helsetjenester på i framtida. Vi vil sørge for at byen får et relevant og permanent høyskoletilbud innen et Campus Kristiansund hvor Helse og Hav bør være helt naturlige satsingsområder i første omgang. Vi, sammen med fylke og stat, mener alle kulturinteresserte på Nordmøre fortjener et kulturelt fyrtårn som kan samle flere kulturtjenester under samme tak og generere kulturnæringsarbeidsplasser for hele regionen.

Venstre ønsker å satse på Kristiansund rundt nye framtidsrettete institusjoner hvor vi vil legge til rette for gode fagmiljøer og karrieremuligheter både lokalt og regionalt. Vi er helt avhengig av offentlige motorer som katalysatorer for vekst innen det lokale næringslivet.

Kristiansund kommune kan stå ved et veivalg. Gi din stemme til Venstre i år!

Dette leserbrevet ble publisert på tk.no 26. august 2019

https://www.tk.no/meninger/venstre/valg2019/distriktsoppror-hvem-satser-pa-kristiansund/o/5-51-687653