Et bibliotek for deg og meg

Søndag 1. september var det nasjonal bibliotekdag og vi i regjeringen feirer med å lansere en ny strategi for å gjøre bibliotekene enda mer tilgjengelige.

De aller fleste av oss har et forhold til vårt nærbibliotek. Da jeg var liten, tok læreren vår oss med til folkebiblioteket i Overhalla én gang i uken. Bibliotekaren syntes i utgangspunktet at jeg var for ung til å lese “Den siste viking” av Johan Bojer, men for meg var det som å dykke ned i en fortelling om min egen slekt.

Infografikk: Søndagsåpne bibliotek

I dag er mange av bibliotekene våre møteplasser, kulturarenaer og steder for samtale, diskusjon og kunnskap. Det er fire år siden regjeringen la frem forrige bibliotekstrategi, og besøket i norske folkebibliotek har i disse fire årene økt betraktelig. En undersøkelse fra i fjor viste at 54 prosent av oss besøkte et bibliotek i løpet av det siste året. Det er det høyeste som er målt gjennom tidene. Det skal vi være stolte av, men vi må passe oss for å bli fornøyd, fordi det betyr samtidig at nesten halve befolkningen ikke var på bibliotekbesøk.

Derfor lanserer vi nå en ny bibliotekstrategi for både folke- og fylkesbibliotek, skolebibliotek og fag- og forskningsbibliotek. Vi vil løfte frem biblioteket som kunnskapsarena, med sikte på å skape flere lesere, gjøre bibliotekene enda mer tilgjengelige og enda mer brukt. Bibliotekene er en unik kilde til kunnskap og dannelse. Nå ønsker vi at de skal nå ut til enda flere og til grupper som vanligvis ikke selv oppsøker bibliotekene. I tillegg skal det – uansett hvor du bor i landet – være like lett å få tak i en sjelden bok eller få tilgang til kunnskapskildene og forskningen. Det digitale materialet skal økes og formidles til nye brukergrupper. “Biblioteksøk” skal gi brukerne én inngang til alle bibliotekenes fysiske og digitale samlinger. Det må i tillegg være enkelt å bli ny bibliotekbruker. Gjennom å digitalisere nasjonalt lånekort skal en ikke lenger være nødt til å møte fysisk opp på et bibliotek for å skaffe seg lånekort. Etter hvert skal det kunne søkes om lånekort hjemme fra sofaen, og kortet skal du kunne bære med deg som en app på telefonen.

Vi trenger gode bibliotek. Kommuner som utvikler sine bibliotek godt bygger også borgere for et åpent demokrati. Litteraturen og lesingen står historisk sterkt i Norge, men utfordres samtidig av andre underholdningsformer og nye plattformer. Vi trenger bibliotek som våger og lykkes med å strekke seg etter nye grupper. Derfor er jeg glad over å presentere en bibliotekstrategi som skal bidra til at bibliotekene kan være hus for både kunnskap, eventyr og demokrati.

Åpent for alle.