Fem punkter Hemnes Venstre vil jobbe for også i 2023-2027

Foto: Petter Martinus Yksnøy

Hemnes Venstre har ikke vært partiet i valgkampen med spreke valgløfter eller overdådige lovnader for neste periode. Så jeg tenkte at det er på sin plass at vi presenterer hva vi jobber for.

https://www.venstre.no/assets/Hemnes-Venstre-valgprogram-2023.pdf

1. Vi vil beholde 5 skoler i Hemnes kommune.
2. Vi vil styrke psykisk helsetilbud for ungdommer.
3. For videre samfundsvekst og trygge rammer for barna i vår kommune.
4. Være med og styrke lokale lag og organisasjoner.
5. Opprettholde Hemnes som en kulturkommune

Dette er viktige saker for oss. Og er saker vi brenner for å få gjennomført på en fornuftig og nøktern måte. Nøktern MÅ vi være i en tid der kommunens budsjett har blitt redusert. Det vil alltid være slik at ikke alle er fornøyde.
Et valgløfte har vi dog. Venstre garanterer at viktige saker blir behandlet med respekt for de det gjelder. Og Venstre skal sikre at vi har et godt stabilt faktagrunnlag før viktige saker vedtas.

Petter M Yksnøy, Leder Hemnes Venstre
2 Kandidat for fellesliste Grønt Hemnes