Grønt Hemnes

Grønt Hemnes

Grønt Hemnes er en lokal fellesliste, fundert i MDG, Venstre og uavhengige ressurspersoner. Vi verdsetter mangfold og takhøyde, og ser meningsbrytning og interne diskusjoner som en positiv ressurs.

To program, én plattform

Vi tok en beslutning om at Hemnes MDG og Hemnes Venstre skulle utarbeide hvert sitt politiske program for 2023-2027. Til sammen et usedvanlig solid fundament for vårt grønne samarbeid, som vil ha verdi for utviklingen av Hemnes.

Teksten du nå leser skal ikke gjenta detaljene i hvert program. Isteden gir vi en skisse av de store linjene, og viser hvordan to ulike program kan føyes sammen til en felles plattform. Eller kanskje vi bør si: et grønt kart og kompass, som vi skal bruke i Hemnespolitikken i årene framover.

Hemnes Venstre

Venstres program for 2023-2027 rommer femten tekstsider. Innledningen lover et levende og bærekraftig lokalsamfunn, der alle får tilgang til gode tjenester og muligheter for lokal utvikling, samtidig som vi tar medansvar for å løse natur- og klimakrisen.

Deretter følger mer konkrete kapitler om skole og opplæringlokale arbeidsplasser og næringspolitikklevende lokalsamfunn med stedsutvikling, uteliv, integrering, frivillighet, kultur og idrettlokale helsetjenester, psykisk helse, ruspolitikk og aldersomsorgtiltak for å skape en klima- og naturvennlig kommune.

Hemnes MDG

MDG program for 2023-2027 teller fjorten sider. Innledningen lover en tydelig grønn stemme som ser naturen, samfunnet og folks livskvalitet i sammenheng, med sikte på å utvikle en livskraftig kommune preget av mangfold, samspill og gode velferdsordninger.

Deretter kan vi lese om naturmangfold, klimaomstilling og rent livsmiljø et fellesskap der vi verdsetter tettstedenes særpreg oppvekst, barnehage og skolevelferd, omsorg og helsekultur, idrett og friluftsliv sirkulær økonomi, grønne gründere og næringsutviklingbærekraftig landbruk og skogbrukgrønn energi i kraftkommunen.

Venstre + MDG = Grønt Hemnes

Programmene er bygd opp på ulikt vis, og rommer tidvis forskjellige elementer – men: det er både samspill og grønne familielikheter mellom dem.

Grønt Hemnes tar ansvar for naturen, klimaet og lokale miljøsaker. Vi verdsetter menneskelig engasjement og samhandling. Vi vil stimulere til grønn næringsutvikling nedenfra, og framhever verdien av små- og mellomstore bedrifter. Vi har grønne visjoner for oppvekst, barnehage, skole, helse, omsorg, velferd, kultur, idrett.

I alt det grønne kan det ligge anslag av både blått og rødt. Vår vilje til å sikre økonomisk bærekraft slår ut i støtte til myldrende næringsaktiviteter med gode rammevilkår. Vår vilje til å sikre sosial bærekraft forplikter oss til å støtte et rikt foreningsliv i levende lokalsamfunn, samt å ivareta gode velferdsordninger som gir mennesker trygghet.

Samtidig avhenger alt dette av den økologiske bærekraften, som vi vil ivareta gjennom mer vern og bedre forvaltning av natur- og kulturlandskapet.

Lokallagene til Venstre og MDG vil sammen sikre en balansert natur/menneske-vev i Hemnes. Bærekraftig utvikling er ledesnoren vår. Noen ganger vil vi sikkert være litt uenige, men et felles kart og kompass ligger til grunn når vi diskuterer og avklarer våre politiske veivalg.

En plass i formannskapet

Hemnes Venstre er et av Norges eldste partilag, stiftet alt på 1800-tallet, med en rik historie bak seg. Hemnes MDG ble stiftet for ni år siden, og vant plass i lokalpolitikken fra 2015.

Når vi velger å samarbeide, er det med ambisjon om å gjøre en forskjell. Målet er å komme inn i kommunestyret, og helst også vinne en plass i formannskapet. Med tydelig grønn stemme vil vi løfte nye tanker, bidra til debatt, og sikre en mer framtidsrettet utvikling av Hemnes kommune