Flere barnehagebarn må få svømmeopplæring

Bare 50% av norske tiåringer er svømmedyktige, og Norge ligger langt bak våre nordiske naboer når det kommer til svømmeferdigheter hos barn. Til tross for dette ikke søkt om midler til svømmeopplæring for noen barn i Nannestad. Det er over 300 barn i alderen 4-5 år som kan få tilbudet.

I 2015 sørget Venstre for at det for første gang ble bevilget penger til svømmeopplæring for barnehagebarn. Siden den tid har tilskuddene bare økt. Barnehagene må søke om midler via fylkesmannen og alle utgifter dekkes. Det er dessuten svømmeinstruktører som står for opplæringen. Med andre ord en fantastisk mulighet. Det er imidlertid mange kommuner som ikke søker om midler, deriblant Nannestad kommune, som ikke har søkt for noen barn. Dermed går barna våre glipp av gratis og viktig svømmeopplæring.

Vi ønsker å fokusere på bedre svømmeopplæring og ønsker dessuten å få bygd en svømmehall i Nannestad.

Det er viktig at svømmetilbudet starter tidlig! Da er barna åpne for å bli kjent med vannet. De har ikke utviklet skepsis som kan ta lang tid å bli kvitt på et senere tidspunkt. Et samlet svømmenorge sier at å starte så tidlig som i barnehagen, er det beste grepet man kan gjøre for å bedre svømmeferdighetene til barn.

30. november er den endelige søknadsfristen. Vi oppfordrer alle barnehager i kommunen til å søke. Vi vet så altfor godt hvor livsviktig svømmeferdigheter er.