Inntrykk fra valgkampen så langt

En valgkamp er hektisk. Et par år med forarbeid og programutvikling har kulminert i en hektisk periode med velgerkontakt i forkant av valget.

Noen av utfordringene med å utvikle program, er at man ikke alltid klarer å favne om alle de viktige sakene, heldigvis kommer interessegrupper frem i valgkampen for å utfordre oss som stiller til valg på konkrete saker.

Det er spesielt to saker som har utkrystallisert seg i valgkampen så langt her lokalt i Søndre Nordstrand.

Den første saken er bussruten Dal – Mortensrud, som ble fjernet for to år siden. Dette har medført store utfordringer for de som bor på Dal, hvor mange er seniorer og minstepensjonister som mistet sin mulighet for å komme seg til Mortensrud, og kontakt med andre.

-Her har vi en jobb å gjøre med å løfte denne saken, sier Torkild Strandvik, 1.kandidat.

I møte med utdanningsforbundet lokalt i Søndre Nordstrand så kom det frem noen spesifikke utfordringer som man sliter med i denne bydelen. Det finnes ikke nok midler til å dekke behovet for utdannet arbeidskraft i bydelens barnehager. Statlig bemanningsnorm er et fint tiltak, men det dekker ikke de spesielle behovene som man har i denne bydelen, med høy andel barn som har norsk som andrespråk.

-En viktig jobb fremover vil være å jobbe hardt mot rådhuset for å få ekstra midler til barnehagene i Søndre Nordstrand, slik at alle bydelens barnehagebarn kan få en god start på livet, sier Strandvik.