Venstres bidrag stimulerer nå også til forskningsmiljø på Kongsvinger

Det nærmer seg forskningsmiljø på høgskolen i Kongsvinger

Kongsvinger kommune, Høgskolestiftelsen, Klosser Innovasjon med flere jobber aktivt for å viderutvikle det høyskoletilbudet Venstre bidro til å sikre.

Forskning rundt bærekraft er et område der Kongsvinger kan bli svært tidlig ute. Og de lokale studiene er DLBA (digital ledelse og business analytics), bærekraftsøkonomi, og helse (sykepleie).