Bruker 50 millioner på nattog

Illustrasjonsfoto nattog
Tog og jernbane blir prioritert med Venstre i regjering. Flere sovevogner, nye moderene og mer miljøvennlige tog og elektrisifsering av Trønder- og Meråkerbanen er bare noen eksempler på de siste tiltakene., Foto: iStock

– Vi bygger nå om mange av de gamle vognene til å bli nye sovevogner. Dette for å øke kapasiteten, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Tirsdag kveld satte Skei Grande seg på nattoget fra Oslo til Bergen for å delta i TV 2s partilederdebatt onsdag kveld. Regjeringen opplyser at de i statsbudsjettet for 2020 setter av 50 millioner kroner til ombygging av fem sittevogner av Type B-5 og B-7 til sovevogner med liggestoler.

Flere sovevogner - infografikk«Business-class» på tog

Ifølge regjeringen er dette et forsøk på et annet konsept enn sovekupeer med to senger.

– I dag står ofte halve sovelugaren tom. Nå prøver vi noe nytt. Vi bygger på samme måte som business class i fly, med stoler som kan legges helt flate, sier Skei Grande.

– Folk vil ha det, det er god miljøpolitikk

Det går totalt åtte nattog i dag hver vei på henholdsvis Sørlandsbanen, Bergensbanen, Dovrebanen og Nordlandsbanen. Det skal kobles på en ombygd vogn på fem av de eksisterende avgangene. Skei Grande tror dette blir et populært tilbud på baner med nattog.

– Folk vil ha det, det er god miljøpolitikk og vi ser at vi får resultater fort i utslipp og i alternative reisemåter, påpeker hun.

Løfter Trønderbanen

I 2020 får også jernbanen i Trøndelag et kraftig løft. I statsbudsjettet for 2020 settes det av 100 mill. kr til etappevis elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen

– Nye og mer miljøvennlige togsett settes i drift i 2020, samtidig som vi skal elektrifisere Trønder- og Meråkerbanen. Trønderbanen mellom Trondheim S og Stjørdal, Meråkerbanen mellom Hell og Riksgrensen, samt Stavne – Leangenbanen vil nå bli elektrifisert. Dette vil redusere CO2-utslipp fra togtrafikken og samtidig redusere togoperatørenes driftskostnader, sier Venstres stortingsrepresentant Jon Gunnes.

Venstre-tema: Tog og jernbane

Moderne og mer miljøvennlige togsett settes i drift i 2020

I 2020 vil mer moderne og mer miljøvennlige bimodale togsett blir satt i drift. Disse vil nå kunne kjøre elektrisk på deler av strekningen.

– Togsettene vil erstatte de eksisterende dieseltogene som har vært i drift siden 1980-tallet. De nye togene vil gi bedre kapasitet og komfort for reisende med toget i Trøndelag, understreker Gunnes.

 

Jernbanesaker fra statsbudsjett 2020:

 • Sterkt forbedret tilbud i Trøndelag: Nå blir toget mer miljøvennlig, mer moderne og vil gå oftere!
 • Flere kan sove godt på toget: fem sittevogner blir ombygd til sovevogner med liggestoler
 • Oppstart på arbeid som vil sikre dobbeltspor fra Oslo til Hamar. Ferdig innen 2026, og gir en reisetid på om lag 1 time fra Oslo-Hamar. Det blir to tog i timen i grunnrute, i tillegg til fjerntog og eventuelle innsatstog
 • Flere avganger på Vestfoldbanen: Ny morgenavgang mellom Vestfold og Grenland og en kveldsavgang fra Skien til Vestfold som fritidstrafikk
 • Flere avganger på Østfoldbanen: Flere helgeavganger for å bedre togtilbudet i søndre Oslo og Ski, og bedre kobling mellom buss og tog i området
 • Utvidelse av togtilbudet på Østlandet i rushtiden: 8 ekstra avganger på hverdager, samt at 23 avganger kjøres med dobbeltsett fremfor enkeltsett
 • Bedre kobling mellom buss og bane i Oslo/Viken og Trøndelag: Kollektivkunder skal tilbys et sømløst reisetilbud med enkel omstigning, én billett og én tilbyder å forholde seg til for hele reisen
 • Bedre nettdekning om bord i togene: Det installeres mobilrepetere på tog på Østlandet slik at de reisende får pålitelig mobildekning underveis.
 • Nord-Norgebanen skal konsekvensutredes, og tas ett viktig steg nærmere realisering

NB! Dette kommer i tillegg til den formidable satsingen denne regjeringen har på jernbane:

 • Investering i jernbane har økt fra 14,8 mrd i 2013 til 26,4 i 2019
 • Investering i vedlikehold har økt fra 2,2 mrd i 2013 til 6,2 mrd i 2019
 • 100 flere avganger hver dag på Østlandet
 • Antall passasjerer har økt med 15,6 % mellom 2013-2018