Sentrum tar styring i Frogn

Ledelse i kommunestyre og hovedutvalg i Frogn 2019-2023., Grafikk: Frogn Venstre

Med ordfører fra Senterpartiet og hovedutvalgsledere fra Venstre og MDG vil sentrum sette et tydelig og grønt preg på politikken i Frogn de neste fire årene.

-Vi er glade for at vi har fått til et valgteknisk samarbeid mellom sentrum og venstresiden i Frogn, som for første gang siden kommunesammenslåingen i 1962 gir en ordfører fra sentrum i Frogn, sier Venstres gruppeleder Line Stokholm. Vi er sikre på at Hans Kristian Raanaas vil bli en god og samlende ordfører for Frogn, og vi i Venstre skal med Line Nyhus Skuterud som utvalgsleder sette preg på oppvekst- og kulturpolitikken.

Gjennom samarbeidet vil også MDGs Linda Byström bli leder av hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker. Venstre fikk også gjennomslag for en gammel målsetting om at utvalg for oppvekst, omsorg og kultur skal deles i to utvalg fra nyttår, for å styrke den politiske styringen med disse saksfeltene. Venstres Line Nyhus Skuterud vil da ha ansvar for oppvekst- og kulturutvalget, mens Arbeiderpartiet skal lede Helse og omsorgsutvalget, i tillegg til at Rita Hirsum Lystad fortsetter som varaordfører.

I kommunestyrevalget 2019 gikk høyresiden i Frogn tilbake to plasser. På venstresiden skjedde det en intern forskyvning av plasser. Gjennom at Venstre og Kristelig Folkeparti ble stående, mens Senterpartiet og MDG gikk frem, var det sentrum som ble valgets vinner i Frogn, og det var derfor naturlig å se på muligheten for en ordfører fra denne politiske blokken.

-Venstre kan samarbeide til begge sider, men vi ønsket ikke å inngå listesamarbeid som inkluderte FrP og Pp, sier Stokholm. Vi kan ikke være i samarbeid med noen som her i kommunen er uttalt klimavitenskapsfornekter. Når Sp ikke ønsket samarbeid med H, var det ikke noen mulighet for valgteknisk samarbeid den veien. I stedet fant venstresiden og de andre sentrumspartiene sammen om et valgteknisk samarbeid med ordfører fra sentrum.

Noe av det som brakte Venstre og Senterpartiet sammen i et listesamarbeid, var felles syn på lokaldemokrati og arbeidsformen i kommunestyret.

-For oss er det viktig at det ikke er et flertall i kommunestyret som har avtalt sakssamarbeid, slik at utfallet av de fleste sakene er bestemt før utvalgsmøter eller kommunestyremøter, sier Stokholm. Med dette opplegget som er avtalt nå, der vi ikke har noen politisk plattform, og der ingen side har flertall alene, håper vi på en revitalisering av kommunestyret og utvalgene, og at politikken og beslutningene tas tilbake til åpne møter.

Begge partier håper at dette vil bygge ned mistenksomheten i befolkningen til de politiske prosessene, og at vi kan få til gode samarbeid om å utvikle kommunen og håndtere de utfordringene vi har blant annet med økonomien.

Gjennom avtalen som ble signert på Skorkeberg 13. september 2019 er det etablert to listesamarbeid til utvalgene

  • Venstre og Senterpartiet har liste med 5 mandater, som gir 2 plasser i utvalgene.
  • Arbeiderpartiet, MDG, SV, KrF og Rødt har liste med 12 mandater, som gir 4 plasser i utvalgene.

I tillegg er alle partiene enige om valg av ledelse av utvalg og kommunestyre, og at disse partiene skal forhandle først når budsjettet for Frogn skal behandles.

Les den valgtekniske avtalen her.