Innlegg: For døve ører. Svar til Gunnhild Strømnes

Dette innlegget stod på trykk i EUB lørdag 21.09, og handler om bygging av ny skole på Tynsåkjordet. Det er et svar til Gunnhild Strømnes sitt innlegg i EUB torsdag 19.09.

Du kan lese Strømnes’ innlegg her.

For døve ører

Jeg viser til Gunnhild Strømnes’ innlegg “Ny skole og jordvern” i EUB 19.09. Venstre kjempet for ny skole helt siden før valget i 2011. Skolestrukturutvalget som ble nedsatt efter valget i 2011 anbefalte ny skole i Trolldalen, men det er en stor sjanse for at beslutningen ikke var forankret i partiene på forhånd. Uansett, det var Ap, Høyre og FrP som landet på å bygge ned dyrket mark ved å vedta Tynsåkjordet som sted for den nye skolen.

Venstre har forsøkt å løfte denne saken valgkampen. Først da ordfører John-Erik Vika ble intervjuet i Klassekampens serie “Kandidaten”. I innlegget “Tynsåkjordet: Hva mener Vika og SP” publisert på Lesernes EUB 16.08 stilte jeg spørsmål ved om SP stod hardt nok på i forhandlingene mellom de rødgrønne efter valgseieren i 2015. Ap stilte som krav at SP og SV ikke skulle ta omkamp i denne saken. Hvis Sp (og SV) hadde stått opp mot Ap ville Ap blitt tvunget til å gå til Høyre og FrP for et samarbeid om å styre kommunen. Å få ordførervervet og en hånd på rattet var viktigere for SP. Det var deres valg.

I perioden 2015 – 2019 har det vært flere muligheter til å snu i denne saken (som jeg redegjorde for i innlegget). Fylkesmannen innga (forutsigbart nok) innsigelse mot at dyrket mark skulle bygges ned. Rådmannen la frem sak om å vedta Trolldalen, men flertallet sa nei. Megling hos fylkesmannen førte ikke frem, og saken gikk til departementet. Der fikk flertallet medhold i å bygge ned Tynsåk.

I årets valgkamp ble Venstre kjent med at kommunen krangler med grunneier om prisen på Tynsåkjordet. Nok et eksempel på det dårlige forarbeidet til Ap, Høyre og FrP før vedtaket i april 2015. Venstres Knut Bakkehaug stilte spørsmål til ordføreren om fremdriften i saken, og dette ble behandlet i kommunestyret 03.september – altså midt i valgkampen. To dager senere la Venstre ut både Bakkehaugs spørsmål og Vikas svar, i innlegget “Bløffer Ap om tidspunkt for skole på Tynsåk?”. Midt i valgkampen. Man skulle tro at både velgere i Vilberg krets såvel som lokalavisen ville vært interessert i denne saken, men neida. Ingen oppmerksomhet om saken.

Når det har gått fire år uten at spaden er satt i jorden, når krangelen om prisen på Tynsåkjordet kan føre til ytterligere utsettelse, når kommunen har satt igang prosess som kan ende med ekspropriasjon av dyrket mark – og det foreligger en tomt i Trolldalen – da skulle man tro saken ville bli et tema i valgkampen. Istedet kommer det leserinnlegg i avisen to dager på ratt – en dry uke efter at valget er avgjort. Venstre har talt for døve ører i denne saken. Sammen med SV og SP.

Jeg lurer på hva det vil gjøre med troverdigheten til Høyre og SP hvis Ap får det med på eksproriasjon av privat eiendom for å bygge ned dyrket mark, når det foreligger en ledig tomt.

Hvis Ap, Høyre og FrP velger prestisjen har de tre fortsatt knapt flertall (8 + 6 + 4), og kan gjøre vedtak om eksproriasjon. Jeg håper imidlertid at de tar til vettet, og at SP, SV og MDG står på for Trolldalen. For Venstre er det for sent. V falt ut av kommunestyret. Manglet 18 stemmer på å kunne fortsette denne kampen innenfor det folkevalgte systemet.