Valgresultat Kragerø Venstre 2019

Kragerø Venstre kom inn med en kandidat i kommunestyret ved lokalvalget 2019. Til gjengjeld blei det Johan Tønnes Løchstøer; høvdingen Tønnes som er god for to.

Vi fikk 142 stemmer totalt. 1.vara: Solfrid Rui Slettebakken, 2.vara: Trine Jørgensen Dahll, 3.vara: Maren Olava Ask Hütt, 4.vara: Preben Hjallum

Vi har forhandlet oss fram med posisjonen som består av Senterpartiet, Høyre, FrP og KrF og Tønnes. Tønnes blir leder for hovedutvalg for omsorg.

Vi har fått inn fine punkter i samarbeidsplattformen som for eksempel:

Klima og energiplanen skal forplikte i perioden. Planen skal revideres allerede i 2020 og da skal ungdommen med!

Tiltak mot barnefattigdom.

Et all-aktivitetshus (kulturhus) kan være aktuelt i et samarbeid offentlig/privat. (OPS)

(Samarbeidsplattformen kommer seinere når alt er avklart.)