Fordeling av verv 2019-2023

Stad Venstre kommunestyregruppe
F.v. Knut Tore Hjelle Nes, Gunvald Ludvigsen, Helle Frogner, Gunnar Silden, Marilyn Osmundsvåg, Ingebjørg Flyum Bjørlo, Håvar Fagerli, Anita Otneim Hoddevik, Alfred Bjørlo og Kariann Myklebust Fagerli. Ikkje tilstades då bilete vart teke: Kristianne Nore., Foto: Kristin Rødven Eide

Her er oversikt over Venstre sine verv og posisjonar i Stad kommune 2019-2023

Ordførar: Alfred Bjørlo
Leiar i Hovudutval Helse og omsorg: Marilyn Osmundsvåg
Leiar i Hovudutval Oppvekst og opplæring: Knut Tore Nes Hjelle
Nestleiar i Kontrollutvalet: Kariann Myklebust Fagerli

Medlemmer i Formannskapet: Alfred Bjørlo (ordførar), Helle Frogner og Gunnar Silden
Medlemmer i Utval for Kultur, Idrett, Samfunn og næring: Anita Otneim Hoddevik og Ingebjørg Flyum Bjørlo
Medlemmer i Utval for oppvekst og opplæring: Knut Tore Nes Hjelle (leiar), Kristianne Nore og Anna Teresa Villar Sundal
Medlemmer i Utval for areal og eigedom: Kirsti Ohrvik Olsen og Svein Rotevatn
Medlemmer i Utval for helse og omsorg: Marilyn Osmundsvåg (leiar), Håvar Fagerli og Gunvald Ludvigsen
Medlem i Kontrollutvalet: Kariann Myklebust Fagerli (nestleiar)