Venstre – for et aktivt sentrumsliv

Blir det mer liv i Ås sentrum med kommunal kafédrift?

Vi i Venstre jobber iherdig med å lege til rette for at næringsliv skal ha gode rammevilkår i landet vårt. Enten det er grønne konsesjoner innenfor fiskeoppdrett eller om det er små lokale firma som gjør at akkurat vårt tettsted blir litt bedre. Et godt næringsliv gir gode arbeidsplasser og de bidrar også til skatteinntekter til gode skoler.

I arbeidet med budsjett for 2019 i Ås kommune er det mye å jobbe med: Vi har lest i media at vi i kommunen må kutte utgifter for at vi etter hvert ikke havner under statlig kontroll, også kjent som ROBEK. Rødt vil redde kommunen med eiendomsskatt, noe vi leser at et blått FrP ser svart på. Og midt oppi alt dette legges skisser for Åsgård skole frem. Det er mange store saker å forholde seg til. Det er da vi politikere også må huske på de små ting, de rammevilkår som legger føringer for enkeltmennesker og enkeltbedrifter her i kommunen. En kafé her, eller butikk der kan fort drukne i de skisserte 346 millionene til Åsgård.

For i budsjettet er det foreslått at kommunen skal bli kafédriver. (For de interesserte, det er bare å bla seg frem til side 108 i dokumentet «Handlingsplan 2020-23» som er på kommunens nettsider.) Å drive kafé i regi av kommunen kan ha sine positive sider. Det kan være f.eks. arbeidstrening, og der har Follo Futura allerede Ås stasjon. Eller det kan være å håpe på synergier med f.eks. billettsalg til arrangement. Og man kan håpe på at gratiskinoer skaper noe inntekt gjennom kiosksalg. Til de siste moment er det to hovedmotargument
1. Dersom det er mulighet for å tjene penger på kafédrift, bør vi her i Ås – der vi tørster etter mer næringsliv – la de private næringsaktører få mulighet til dette. De kan også ha mulighet for synergier. Og de kan utvikle tilbudet. I tillegg vil vi, dersom kommunen blir kafédrivere, «stjele» noe av markedet fra private aktører.
2. Kafédrift krever noen godkjenninger. Og drift er forbundet med noe risiko. At kommunen skal ta dette, som ikke er kjernevirksomheten vår, er unødvendig. (Jo, vi vet at vi har næringsmiddelvirksomhet andre steder, som f.eks. på Moer sykehjem, så det er ikke det at vi ikke klarer det)

Men for all del, de som jobber med kultur i kommunen er dyktige og står på. Kinosjefen og de andre har ambisjoner og visjoner. Med én sal lager kinosjefen «den beste» kinoen i Follo, med en stor bredde og også dybde gjennom regissør-besøk. Og holdningene og resultatene her tyder på at denne avdelingen drives godt, og det er vi selvsagt veldige glade for.

Hovedpoenget er å gi privat næringsliv gode muligheter. Og når det er en mulighet bør vi benytte den. For det er i dag andre aktører i markedet, og kanskje de kan finne synergier? Det er ikke opp til meg å svare på dét. Men la et godt anbud lages og sendes ut, og la de private initiativer komme med forslag og svare på anbudet.

Olav Fjeld Kraugerud, kommunestyremedlem
Ås Venstre

 

Ås Avis har hatt et oppslag om saken (bak betalingsmur) her.