Venstres bystyregruppe 2019-2023

Rådhuset i Gamlebyen, Foto: Trond Svandal

Etter valget har Venstres bystyregruppe konstituert seg. Valgresultatet ga oss én fast representant i bystyret, og fire varamedlemmer.

Bystyrerepresentant: Trond Svandal

Vararepresentanter: Hanne Bonnevie-Svendsen, Tormod Schei, Amelia Aune, Ståle Solberg