Carl-Erik Grimstad kommer på årsmøtet til Kristiansund Venstre

Carl-Erik Grimstad
- Heroinassistert behandling kan bidra til å gi de tyngste rusavhengige et mer verdig liv, sier Carl-Erik Grimstad, Foto: Sveinung Bråthen

Helsepolitisk talsperson på Stortinget for Venstre Carl- Erik Grimstad, deltar på årsmøtet til Kristiansund Venstre som avholdes 21.januar. Lokallagene fra Nordmørskommunene er invitert med til møtet


Helsepolitikk vil bli tema på medlemsmøtet før selve årsmøtet. Det vil også bli gitt orientering om arbeidet med Distriktsmedisinsk senter (DMS) i Kristiansund ved prosjektleder Joakim Varvin.

Se fullstendig program Årsmøte 2020 Kristiansund Venstre