Uttalelse: Fylkesrådet i Nordland sine økte fergesatser ødelegger for befolkningen på hele Helgeland

Båter har et stort potensiale til å ta av trafikk fra våre sprengte veier, Foto: Shutterstock/joyfull

Fylkesrådet i Nordland, med Senterpartiet i spissen, har med sin kraftige økning i fergetakstene gjort sitt ytterste for å avfolke distriktene i fylket. Rana Venstre aksepterer ikke at befolkningen på Helgeland må betale betydelig mer for fergebillettene på sommeren enn ellers i året.

Et massivt folkeopprør har heldigvis ført til at fylkesrådet delvis har snudd. Nå justeres takstene ned til 2019-nivå pluss prisstigning, mens det innføres høye sommertakster. Befolkningen langs kysten er like avhengig av fergene på sommeren som ellers i året. Det samme er befolkningen på innlandet som har hytter på øyene, og kystbefolkningen med hytter på fjellet eller i Sverige. Å innføre sommertakst er derfor ingen løsning på fergeopprøret. Rana Venstre merker seg at alle partiene i opposisjon på fylkestinget har penger i sine alternative budsjett til å unngå den ekstraordinære prisøkningen. Istedenfor å skylde på regjeringen, som KrF for øvrig er en del av, burde fylkestinget jobbe med å redusere egne kostnader til administrasjon og ledelse.

I tillegg til befolkningen på kysten har også næringslivet fått kjenne på konsekvensene av prisøkningen. Laksenæringa melder om flere millioner i økte transportutgifter. Turistnæringa, som er spådd å få en solid vekst i årene fremover, har fått de første avbestillingene fra turister som skulle komme til sommeren. Prioriteringene til Senterpartiet og resten av fylkesrådet er derfor både distrikts- og næringsfiendtlige.

Nordland fylke får overført betydelig mer penger fra staten per person enn andre fylker. Dette skal kompensere for de ulempene vi har med et langstrakt fylke, og en lang kystlinje med mange bebodde øyer. Fylkesrådet i Nordland må evne å prioritere pengebruken sin slik at tjenestene som påvirker folk kan opprettholdes. Evner ikke fylkesrådet dette bør de gå av og overlate styringen til noen andre!

Denne uttalelsen ble vedtatt på Rana Venstres årsmøte 23.01.2020