Uttalelse: Rana Venstre vil ha 2-sykehusmodell med stort akuttsykehus i Mo i Rana

Helgelandssykehuset

Etter flere år med utredninger, diskusjoner og vurderinger, skal helseministeren snart konkludere i den betente sykehussaken på Helgeland. Rana Venstre går inn for to-sykehusmodellen som ble anbefalt av administrasjonen i Helgelandssykehuset. Det vil si et stort akuttsykehus i Mo i Rana, akuttsykehus i Sandnessjøen og DMS i Mosjøen og Brønnøysund.

Alle uavhengige utredninger som er gjennomført i regi av Helgelandssykehuset har pekt på at det må være et stort akuttsykehus i Mo i Rana. Aller tydeligst var den eksterne ressursgruppa som anbefalte ett stort akuttsykehus på Helgeland lokalisert til Mo i Rana. Rana Venstre mener likevel at modellen foreslått av ledelsen ved Helgelandssykehuset må realiseres.

Forslaget er godt utredet og bygger på en samlet vurdering av behovet for å rekruttere og bygge gode og stabile fagmiljøer, befolkningstyngde, økonomi, næringsliv, topografi og reiseavstander, demografisk utvikling, belastning for miljøet, samt plassering av og arten av prehospitale tjenester (ambulansetjenestene). Samlet tilsier alt dette et stort akuttsykehus i Mo i Rana og et akuttsykehus i Sandnessjøen.

Det må bli ledelsen og styret i Helgelandssykehuset sitt ansvar å vurdere og avgjøre hvordan en videre funksjonsfordeling skal foregå ut fra hensynet til behovet for en god institusjonsstyring og et best mulig helsetilbud til folk i regionen. Dette bør ikke bestemmes av helseministeren, som sitter i Oslo og ikke kjenner til Helgeland på samme måte som Helgelandssykehusets styre og administrasjon.

Dette vil gi det best mulige helsetilbudet for hele Helgeland.

Denne uttalelsen ble vedtatt på Rana Venstres årsmøte 23.01.2020