Årsmøte for 2019

Sveio Venstre gjennomførte årsmøte for 2019 tysdag 21. januar 2020.

På årsmøtet vart mellom anna følgjande nye styre valt;

Leiar: Bernhard Endseth Nerland (ikke på val – 1 år igjen)
Nestleiar: Ruth Vihovde Strand (ny – valt for 2 år)
Kasserar: Tor Røkenes (ikkje på val – 1 år igjen)
Skrivar: Andreas Kraaijeveld Enerstvedt (ny – valt for 2 år)

Referat frå årsmøtet med vedlegg