Styret i Bærum Venstre 2021

Styrets medlemmer

Leder
Merete Larsen Husby
Mobil: 477 14 633
E-post: [email protected]

Nestleder
Kaj Standal Clausen
Mobil: 951 77 267
E-post: [email protected]

Styremedlemmer
Gudbrand Teigen
Unni Viken
Eystein C. Husebye

Varamedlemmer

1. vara: Dag Anders Jørstad
2. vara: Anne Merete Andersen
3. vara: Karen Sofie Kaardal