En videregående skole som gagner elev og næringsliv

Foto: iStock

Politisk uttalelse fra årsmøtet i Møre og Romsdal Venstre 9. februar 2020

Den videregående opplæringen gir muligheter for vekst, mangfold og næringsliv. Derfor er det viktig å ha et variert linjetilbudet. Møre og Romsdal Venstre ser på en styrking i linjetilbud som en god vekstmulighet for lokalt næringsliv.
Å etablere et godt læringsmiljø, bygget på enkeltelevens utvikling, fører til faglig og sosial utvikling. Dette ivaretas ikke dersom alle blir trykket gjennom det samme utdanningsløpet. Ved å prioritere et variert læringsmiljø dyrker man elevenes interesser, evner og trivsel. Det er denne trivselen som fører til at ungdommen blir boende i fylket. Ved å kutte i tilbudet fjerner man dis-se kvalitetene. Møre og Romsdal skal opprettholde et godt tilbud innen både praktisk-estetiske fag, yrkesfag og TAF-linjer.

Man ser også næringslivets interesse i disse linjene. Flere store bedrifter bruker spesialiserte videregående linjer som rekruteringsarena. Med dette får man elevene fort ut i jobb, og gir verdi til bedriftene, og videre fylket som helhet.
Skolens oppgave i industrifylket Møre og Romsdal må være å tilby den opplæringen næringslivet etterspør, samtidig som næringslivet tilbyr kompetanseheving. Dette får vi til gjennom et godt samarbeid mellom næringslivet og skolene. Møre og Romsdal Venstre mener at et slikt samarbeid er nøkkelen til elevers trivsel og næringslivets vekst i fylket vårt.