Bomfri tunnel om to uker?

Atlanterhavtunnelen
Foto: Arkivfoto Tidens Krav
For Averøy Venstre, Geir Morten Karlsen. Publisert i Tiden Krav

Dette er svært gledelig for alle brukere av Averøytunnelen og vil få stor betydning for både private og bedrifter sin lommebok. Det vil bli en skikkelig vitamininnsprøytning for utvikling av regionen og vil få stor betydning for utviklingen av både handel, bosetting, arbeidsmarked, næringsliv og kultur – 5 år før opprinnelig planlagt.

Fjerningen av bommen vil gi vår region et stort løft, men – for det er et stort MEN; Har Frp sørget for å fremforhandle en avtale som sletter alle forpliktelser som selskapet må innfri for å kunne oppløses? – eller er det kun banken som skal få sine penger? Dersom det siste er tilfelle så vil jo ikke bommen kunne fjernes med mindre ytterligere innkreving forbys, noe som igjen vil medføre at bomselskapet må slås konkurs. Det kan selvsagt ikke skje.

Averøy Venstre tar det for gitt at et ansvarlig Frp, i knallharde forhandlinger med regjeringen, også vil ivareta eiernes interesser slik at kommuner og bedrifter som har tilført selskapet midler gjennom tilskudd og aksjetegninger får full tilbakebetaling av all egenkapital når bommen stenges. Noe annet vil være en katastrofe for kommunene Averøy og Kristiansund som har plassert 130 millioner av sine sparepenger i prosjektet, og som har tatt disse pengene med i sine fremtidsplaner for å videreutvikle lokalsamfunnene våre. Blir ikke disse pengene tilbakebetalt så vil det få svært dramatisk konsekvenser og Frp sin seier vil være et rent populistisk fremstøt der kommunene settes i stikken. Uttalelser fra sentrale Frp-politikere kan tyde på at de ikke bryr seg, bare bommen rives…

Averøy Venstre støtter vedtaket om bomfri tunnel fra 1. juli. Vi forutsetter derimot en avvikling av bomselskapet som sikrer tilbakebetaling av egenkapitalen.

Vi skal gjennom våre kontakter i storting og regjering gjøre det vi kan for at så skjer.