Stopp vindmøllene på Haramsøya

Foto: Pixabay

Møre og Romsdal Venstre sitt fylkesstyre sendte uttalelse om vindmøller på Haramsøya til Landsstyrets møte 20.juni. Klar beskjed på vegne av hele Møre og Romsdal Venstre om “Stopp utbyggingen”, sa fylkesleder Ragnhild Helseth i sitt innlegg i generell politisk debatt,

Fredag 19.06.20 la klimaministeren fram stortingsmelding om vindmøller, der nye krav til fremtidige konsesjoner er gjort mye tydeligere. Sveinung Rotevatn orienterte om saken til landsstyret. Det skal også gjøres en gjennomgang av gjeldende konsesjoner. De av konsesjonene som ikke har begynt med produksjon av energi innen 31.12.21, vil ikke få forlenget konsesjonen. Dette er etter forslag fra Venstre som vi fikk gjennomslag for, sa Ketil Kjenseth, leder av miljø- og energikomiteen på Stortinget.

Vår uttalelse ble ikke tatt inn for behandling politiske uttalelser. Imidlertid har Møre og Romsdal Venstre fortsatt håp om at utbygging på Haramsøya kan bli stanset, sa Ragnhild Helseth i sitt innlegg.

Uttalelse fra fylkesstyret til landsstyret:

STOPP VINDMØLLENE PÅ HARAMSØYA
Møre og Romsdal Venstre krever at regjering og Storting gjør vedtak som stopper utbygging av vindturbinene på Haramsøya. Det må utredes om det økonomiske og miljømessige potensialet for utbyggingen er i samsvar med inngrepene i naturen og ulempene for lokalbefolkningen. For å løse saken med konsesjonsinnehaver ber vi om at en utreder om direkte og indirekte statlige midler som er tiltenkt for å gjennomføre prosjektet kan brukes som kompensasjon for at utbygger sier fra seg konsesjonen.

Forslag til uttalelse på Venstres landsstyremøte 20.6.20
Fra Møre og Romsdal Venstre

Foto fra aksjon på Haramsfjellet 19.juni der vår fylkestingsrepresentant Pål Farstad deltok:

Aksjon mot vindmøller på Haramsfejellet