Innsjøen Årungen – et friluftseldorado uten badevannskvalitet

Sveinung Rotevatn utfordres av Ås Venstre til å finansiere rensing av Årungen

Sveinung Rotevatn utfordres av Ås Venstres Maria-Therese Jensen og Olav Fjeld Kraugerud, til å finansiere rensing av Årungen

Dette paradokset mener Ås Venstre det må gjøres noe med, og fikk til et møte med miljøminister Sveinung Rotevatn.

Ås avis har i de siste skrevet blant annet om ordningen PURA – vannområde Bunnefjorden med Årungen. Hovedutvalg for næring og miljø, der Venstre har nestlederen, og Formannskapet, vedtok å fortsette avtalen – dog med noen krav til evaluering, mens kommunestyret utsatte saken der man ba om orientering til neste møte i kommunestyret. Ås Venstre synes en evaluering av PURA er hensiktmessig, men det er uansett mye annet som kan og bør gjøres. Det er flere sektorer som jobber med vannkvalitet, og dermed også flere departement som er ansvarlige. Det trengs altså et sektorovergripende samarbeid.

Med en økning i kraftige regnskyll og et klima som gir ekstra utfordringer med avrenning er styrket innsats nødvendig for å nå målet om badevannskvalitet i Årungen. Idag er vi et stykke unna. Kommunestyrerepresentantene Maria-Therese Jensen og Olav Fjeld Kraugerud tok dette opp med Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i et møte den 30. juni. Siden regjeringen har fått i oppdrag av Stortinget å legge fram en helhetlig plan for Oslofjorden med mål om å fremme et aktivt friluftsliv og å oppnå en god miljøtilstand i fjorden, mente Ås Venstre at ministeren også må se på vassdragene som har utløp i fjorden. Et av innsatsområdene er nemlig å «redusere arealavrenningen» og som den store landbrukskommune som Ås er, fortalte Ås-representantene at de statlige midlene til dette er for små. «Vi må legge til rette for et godt landbruk der bonden får realt betalt for den maten han lager, og da må nødvendige tiltak mot avrenning som påfører bonden kostnader kompenseres» sa Åsingene til ministeren. Finansieringsmidlene vi i kommunen har tilgjengelig idag til slikt, (blant annet såkalte SMIL-midlerspesielle miljøtiltak i landbruket) er for små. Ministeren fulgte tydeligvis resonnementet til lokalpolitikerne og sa seg enig i at det tydeligvis var slik at mål og midler ikke stod i stil til hverandre. Tusenkronersspørsmålet blir da; Når kan ministeren komme tilbake til Årungen for å ta et bad sammen med lokalpolitikerne i Ås?

Skrevet av: Olav Fjeld Kraugerud

Ås avis skrev en reportasje om møtet, med tittelen “Ås Venstre ber miljøministeren bla opp for rensing av Årungen” (artikkel som krever abonnement).

Ås Venstres Maria-Therese jensen og Olav Fjeld Kraugerud - her ved et annet idyllisk vann i Ås - Andedammen, NMBU