Sommeravslutning – en inspirerende kveld

Ås Venstre sommeravslutning
Solveig Schytz holder innlegg på Ås Venstres sommeravslutning. (Foto og tekst: Olav Fjeld Kraugerud)

Fredag 5. juni* samlet vi oss til sommeravslutning i Vitenparken. I tillegg til de sedvanlige rammene (godt oppmøte og god mat) som gav godt klima for diskusjoner, gav Ås Venstres egen stortingsrepresentant Solveig Schytz et kort foredrag om hvordan oppnå politiske seire. Eksemplet hun brukte var vårens politiske dragkamp om sårbare barn i overfylte flyktningeleire i Hellas. Dette aspirerte til refleksjoner om både lokalpolitikk og enkeltsaker hos oss, og ikke minst, gode samtaler om Norges plass i og i forhold til Europa og EU.

* 5. juni er verdens miljødag, Ås venstre prøver å holde sommeravslutningene sine denne dagen.