Ny etappe av sykkelstamvegen har åpnet

foto: SVV

Onsdag åpner enda en etappe av Sykkelstamveien. Det betyr at nesten 4 nye kilometer av den flotte nye motorveien for syklister mellom Stavanger og Sandnes blir ferdig. Dette blir en fantastisk sykkelvei som vil gjøre det enklere for folk å sykle til arbeidsplassene på Forus og mellom Sandnes og Stavanger.

– For at sykling skal være for alle, er det også avgjørende at man bygger skikkelige sykkelveier. Forventningene hos oss i Venstre er at sykkelstamveien sammen med tilførselsveien skal bidra til å doble sykkelandelen på Nord-Jæren. Det vil være bra både for miljøet og for folkehelsen, sier Venstres Kjartan Alexander Lunde.

Venstre fikk gjennomslag i forhandlingene med Høyre, Frp og Krf på Stortinget våren 2017 for at sykkelstamveien Stavanger-Sandnes skal fullfinansieres av staten. Regionen vår har etter det fått penger til å dekke hele prosjektet i øremerkede midler gjennom Bymiljøpakken. Nå bygges det ut etappevis fram til hele prosjektet er ferdig i 2023.

– Mange føler seg utrygge på sykkel. For å motvirke dette trenger vi flere sykkelveier som er adskilte fra bilvei og gangvei. Sykkelstamveien er en enestående satsing. Ingen steder i Norge har de gjort dette før, sier Lunde.

I forhandlingene om den opprinnelige Bymiljøpakken i november 2014 så ville Ap vrake sykkelstamveien. Flere andre sluttet seg til det den gangen. Heldigvis fikk Venstre gjennomslag for å ha prosjektet med i Bymiljøpakken i sluttforhandlingene i desember 2014. I etterkant fikset Venstre på Stortinget at hele prosjektet blir statlig finansiert.

– Det er utrolig kjekt å se resultater av det politiske arbeidet vi gjør. Venstre skal fortsette å arbeide for flere gode sykkelveier. Det gjør vi både lokalt og nasjonalt, sier Lunde.

Hør intervju hos NRK Rogaland om saken fra fredag 4. september