Tønsbergs Suzy Haugan foreslått på tredje plass til stortingsvalget i 2021

Suzy Haugan , Tønsberg Venstre

Nominasjonskomiteen for Vestfold og Telemark innstiller felles stortingsvalgliste.

Fylkeslaget i det sammenslåtte Vestfold og Telemark Venstre vedtok på årsmøtet at det skal stilles like lister i begge valgkretsene ved stortingsvalget i 2021. Nominasjonskomiteen fikk derfor i oppdrag å sette sammen en liste som på en god måte kan representere hele det nye sammensatte fylket.

Komiteen har etter et halvt års arbeid kommet frem til følgende liste som balanserer godt med hensyn til geografi, alder, kjønn og kompetanse. Innstillingen er enstemmig og skal behandles på nominasjonsmøtet 18 oktober.

Komiteen har lagt vekt på å sette sammen et godt team som utfyller hverandre og som er genuint opptatt av å representere alle deler av Vestfold og Telemark.

Komiteen presenterer et sterkt, balansert topp tre team, som både representerer kontinuitet og erfaring sammen med ungdommelig energi og sterkt og ektefølt politisk engasjement for hele fylket.

Komiteen mener dette teamet, sammen med de øvrige på lista, vil kunne profilere Vestfold og Telemark Venstre på en utmerket måte inn mot Storingsvalget 2021.

Valgkomiteen har bestått av leder Magdalena Lindtvedt samt Eli Taugbøl, Geir Mjøen, Eddy Robertsen, Joachim Bræk Poppe-Holmdahl og Kine Bjørnstad.

Innstillingen var enstemmig og skal behandles på nominasjonsmøtet 18 oktober.

Tønsberg Venstre ønsker våre lokale kandidater lykke til.

Navn Kommune Alder Presentasjon
1 Carl-Erik Grimstad Færder 68 år Stortingsrepresentant for Vestfold siden 2017, kommunestyremedlem i Færder kommune og medlem av Venstres programkomité. Av yrke foreleser i presseetikk, og er statsviter av utdannelse. “Mine kjernesaker er knyttet til arbeidet med Rusreformen, folkehelse og tidlig innsats. Som miljøverner har jeg frontet en helhetlig plan for Oslofjorden og er sterk motstander av et deponi for farlig avfall i Brevik.”
2 Ingrid Åmlid Stathelle 22 år Ingrid er fulltidsstudent og hjertesaken er frihet. Det handler om veldig mye. Blant annet kunnskap, dyrevern, verne om naturen og like muligheter for alle. “Det er lett å ta frihet for gitt når man bor i et fritt land, men ingen er frie før alle er frie. Derfor må debatten om frihet stadig løftes.”
3 Suzy Haugan Tønsberg 41 år “Vi har under 10 år på å halvere klimagassutslippene, og vi har ingen tid å miste. Klimakrisa må jobbes med lokalt, nasjonalt og internasjonalt”, sier Suzy Haugan. Hennes hjertesaker er en bærekraftig verden som sikrer en trygg oppvekst og fremtid for barn og unge. Suzy Haugan (41) har vært aktiv i Tønsbergpolitikken i 10 år, og er i dag gruppeleder for Tønsberg Venstre, 3. vara til Stortinget og vara til Landsstyret i Venstre.
4 Torgeir Fossli Notodden 59 år Nestleder i Vestfold og Telemark Venstre, leder av Notodden Venstre og gruppeleder for Venstre i Notodden kommunestyre. Utdannet pianist fra Musikkhøyskolen i Berlin. Han har vært utøvende musiker, turnert for Rikskonsertene, vært distriktsmusiker i Sogn og Fjordane og i Telemark. For tiden rektor og lærer ved Notodden Kulturskole. Han har tidligere hatt flere tillitsverv i fylkets kulturliv. “Kvalitet i grunnskolen. Kvalitet i videregående opplæring. Kvalitet i høyere utdanning. Kunnskap er vår viktigste sak.”
5 Camilla Bilstad Johannessen Sandefjord 35 år Camilla er gründer, sosial entreprenør og lærer og driver Cafe Vintage i Sandefjord, en inkluderingsbedrift der mange innvandrerkvinner kommer ut i arbeid. Hun brenner for å gi alle innbyggerne like muligheter. Å tenke nytt for å løse levekårsproblematikk. Først og fremst gjennom å gi folk mulighet til å klare seg selv, få tilgang til jobb og til å eie egen bolig. Støtte opp om nasjonal og internasjonal solidaritet, tro på enkeltmennesket og frihet i eget liv.
6 Jennie Nicola Johnsen Skien 42 år Jennie er systemkritiker og jobber aktivt for et mer sosialt inkluderende samfunn som setter mennesket i sentrum med tillit og verdighet. En liberal lokaldemokrat med folkevalgt- erfaring fra både Skien og Oslo. Hun har tidligere har vært 2. nestleder i Venstre, styremedlem i Nei til EU og vara til Landsrådet for Heimevernet.
7 Henning Nilsen Holmestrand 46 år Han er opptatt av levende bymiljø på innbyggernes egne premisser, og av friluftsområder som er skånet for utbygging. Han er også vigsler for Human-Etisk forbund. -”Som menneske skal du ha de rettighetene alle har, uavhengig av religiøs tro, etnisk bakgrunn, seksuell legning, kjønn eller politisk overbevisning.”
8 Tone Lind Jørgensen Færder 66 år Tone tilhører det sosialliberale Venstre fordi partiet står opp for frihet og menneskeverd, og for en human politikk. Hun har yrkesbakgrunn fra media og kultur og er utdannet Master of Art fra UCLA. Hun er hovedstyremedlem i Vestfold og Telemark Venstre og styremedlem i Tønsberg Venstre, leder for Vestfold og Telemark Venstrekvinnelag, styremedlem i Norges Venstrekvinnelag og medlem i programkomiteen, og vara til kommunestyret i Færder kommune.
9 Gustav Søvde Skien 69 år Bystyremedlem i Skien. Vektlegger at Venstre er et sosialliberalt parti. Ser på klima og miljø som vår tids største utfordring.
10 Terry Bob Gabo Larvik 56 år Er veldig sosialliberal, og opptatt av at det skal være plass for alle, og at alle er like mye verdt = folk først! Lang erfaring som leder og andre verv i politikken ,- hovedutvalg, kommunestyret og rådet for funksjonshemmede. Han har også hatt mange tillitsverv i organisasjoner for funksjonshemmede og for barn og ungdom gjennom 35 år.
11 Vibeke Rolfsen Kragerø 50 år Vibeke jobber som lektor på videregående skole, er sosial entreprenør og leder for REACT tenketank. 3 sentrale verdi-saker for Venstre hun brenner for: 1. Klimakloke og marte-byer 2. Fremtidens skole og kompetanse 3. Det Grønne liberale globale skiftet
12 Steinar Sæland Midt-Telemark 61 år Er oppteken av distriktspolitikk, miljø- og klimaspørsmål samt entreprenørskap og etablering av nye verksemder. Steinar arbeider som miljørådgjevar i Drammen.
13 Anja Beate Andersen Tønsberg 26 år Brenner mest for er bærekraft og er utdannet sivilingeniør i energi og miljø, med hovedvekt på fornybar energi, og jobber med svanemerket boligutvikling