Ser vi mulighetene Averøy

Atlanterhavtunnelen
Foto: Arkivfoto Tidens Krav

Står Averøy på stedet hvil, eller ser vi mulighetene?

Vi har nå tidenes sjanse til å utvikle næringslivet på den kjære øya vår. Vi har over 40% økning i trafikk gjennom Atlanterhavstunellen.

Averøy Venstre mener vi ikke satser nok på næringslivet i Averøy.

På Averøya i dag har vi mange initiativtakere og flinke folk. Vi mener at det er på grunn av disse at vi i dag har et oppegående næringsliv, og ikke på grunn av en fremadrettet og hjelpende kommune. Averøy trenger en satsning på Næringslivet!

Vi kommer derfor til å kjempe for å få inn en næring og utviklingssjef i 100% stilling under budsjettbehandlingen i høst. Denne jobber vi nå med å utforme oppgavene til. Vi ønsker ikke å røpe for mye, men denne viktige funksjonen vil bidra like mye internt i kommunen som eksternt. En slik stilling vil bidra i planarbeidet, samt hjelpe saksbehandlerne i kommunen, like mye som det vil jobbes utadrettet for å skape ny virksomhet. Potensialet er stort dersom vi benytter oss av de store muligheten en slik stilling gir mener Averøy Venstre. Gjennom årlige inntekter fra produksjonsavgiften for laks, ørret og regnbueørret, kan vi nå øremerke penger til utvikling av næringslivet, samt styrke og sikre nåværende næringsliv.

Ser vi egentlig mulighetene på Averøy? Nei, mener Averøy Venstre. Vi har så stort potensiale, og da er det synd at vi ikke klarer å gjøre noe med det. Her må det mer offensiv tankegang til.

Vi håper nå at andre partier også ser nødvendigheten av dette. Vi har kjempet og jobbet i lange tider for å få på plass en kulturkonsulent, og først nå ser det ut til at det er politisk enighet om å få denne på plass. Dette har tatt alt for lang tid. Denne gangen håper vi at andre partier også slenger seg med. Ting tar tid i politikken, og den tiden dette tar jobber kun mot oss. Skal vi som kommune kunne stå på egne ben i framtiden MÅ vi gjøre slike grep.

Det MÅ satses på næringsliv, oppvekst og fritid i mye større grad enn det gjøres i dag.