Innlegg: Elbilfordelene må ligge fast!

Foto: Venstre

Klimautslippene synker og luften er historisk ren i norske kommuner. Nå må vi ikke endre kurs i elbilpolitikken!

Et ekspertutvalg leverte nylig en rapport til samferdselsminister Hareide der de anbefaler å fjerne elbilens reduserte takster i bomringer. Tidligere har både Ap og H foreslått endringer i elbilfordelene. Venstre mener dette er svært dårlige forslag.

Det går absolutt rette veien med å erstatte forurensende fossilbiler med elbiler i Norge. Venstre har sikret at elbilfordelene har ligget fast de siste to stortingsperiodene. Nå gjelder det å holde foten stødig på elbilpedalen.

Klimaendringer er den største utfordringen verden står overfor. I Norge skal vi redusere våre utslipp med 50 % innen 2050. For å få til dette, er vi nødt til å oppnå målet om å kun selge nullutslippsbiler i 2025. Elbilfordelene må være så gode at vi når dette målet. Målet er definitivt innen rekkevidde, men da kan vi ikke skifte kurs nå!

Transportsektoren står for 1/3 av norske utslipp, og veitrafikken bidrar til størst utslipp. Heldigvis går norske klimagassutslipp ned, og har gjort det de siste fire årene. Elbilpolitikken er en viktig grunn til dette.

Danskene har vist oss hvordan man ikke skal drive elbilpolitikk. De har ikke klart å holde på elbilfordeler over tid, og elbilsalget har stoppet opp. Det vi trenger i Norge nå, er ikke «danske tilstander». Vi trenger å opprettholde omstillingstakten på overgang fra fossilbiler til elbiler.

Om vi ser på hele den norske bilparken, ikke bare nybilsalget, så ligger elbilandelen på mellom 1-13 % i de ulike fylkene. Det er langt færre elbiler i distriktene enn i byene. Reduserte bompenger er fortsatt en viktig grunn til at folk velger elbiler.

Det kommer stadig nye elbilmodeller på markedet. Mange av de modellene som er forventet å komme på markedet det neste året, er modeller som møter behov til folk i distriktene. Firhjulstrekk, stort bagasjerom, hengerfeste. Og ikke minst lenger rekkevidde. Det er avgjørende at vi nå holder stødig kurs på elbilpolitikken for å få hele landet med på elbilbølgen. Når endelig elbiler begynner å bli vanlig i distriktene, kan vi ikke fjerne fordeler.

Elbilpolitikken virker. Det er ingen grunn til å endre en politikk som tydelig viser at vi oppnår noe av det aller viktigste: Å raskt redusere våre klimagassutslipp.

Erik R. Nyman-Apelset og Ola Elvestuen på Preikestolen.

Av Ola Elvestuen (V), medlem av finanskomiteen, Jon Gunnes (V), medlem av transportkomiteen og Erik R. Nyman-Apelset, leder i Strand Venstre.